Een man/vrouw naar Gods hart zijn

“Wees mij genadig en luister naar mijn gebed.” (Psalm 4:2)

De Bijbel noemt David een man naar Gods hart. Psalm 4 beschrijft verschillende redenen waarom God hem zo noemt. Dat zijn dingen die wij ook moeten doen!

1. Zing. David is de componist en zanger van deze psalm. Hij looft God met zijn hele hart.

2. Zoek God in de nood. Als er problemen komen, wendt David zich tot God. Hij erkent Gods macht, zijn eigen beperkingen en Gods liefde. In zijn gebed beleidt David dat God voor hem zorgt, en hij zoekt zijn toevlucht bij Hem in moeilijkheden.

3. Erken Gods hand in je redding. David had veel redenen om trots te zijn op zichzelf. Hij was bijzonder begaafd en had veel bereikt. Maar hij koos ervoor om God te prijzen en te erkennen dat het God was die hem had gered.

4. Wees zeker van je positie bij God. Zonder arrogantie gelooft en vertrouwt David dat hij door God is uitgekozen, geliefd en gehoord. Deze rustige zekerheid is niet voorbehouden aan buitengewone mensen, maar hoort wezenlijk bij het leven als Christen.

5. Verlang ernaar dat anderen God dienen. David roept zijn vijanden op om berouw te krijgen en zich tot God te keren. Hij wil dat ze God vrezen, en niet meer zondigen.

6. Vind je vreugde in God. Het is gemakkelijk om je vreugde te zoeken in de dingen van deze wereld. David geeft een ander voorbeeld. Midden in zijn problemen vindt hij vreugde in Gods nabijheid, omdat hij het ultieme goede in God ziet.

7. Ervaar vrede door vertrouwen. Ook al wordt hij omringd door vijanden, toch vertrouwt David op Gods zorg. Hij kan rustig slapen omdat hij weet dat God over hem waakt en voor hem zorgt.

Welke van deze 7 punten vind jij makkelijk of juist moeilijk? Waarom?

Deel artikel