Een lied wordt tot klaagzang

Ik zal uw feesten in rouw veranderen, al uw liederen in klaagzangen” (Amos 8:10)

God ziet graag dat mensen blij zijn met Hem, met Zijn goede schepping en met de mooie dingen van het leven. In Zijn aanwezigheid is een overvloed van vreugde.

Maar God wil niet dat mensen feest vieren ten koste van anderen. In Israël was er een elite die de armen uitbuitte om hun eigen rijkdom te vergroten. Ze “vertrapten de armen” en negeerden de geboden van de Heere. Ze waren trots en hadden plezier in onrecht. Dat moest stoppen. De Heere God zal de feesten en liederen van deze mensen veranderen in klaagzangen, zegt Amos.
Psalm 137 beschrijft het resultaat van Gods oordeel. Het volk Israël werd door de Babyloniërs verslagen en velen werden gevangen genomen. Daar zaten ze in een vreemd land en huilden bij de gedachte aan hun geliefde stad Sion (Jeruzalem). Hoewel hun vijanden wilden dat ze zouden zingen, konden ze alleen maar treuren.

Zittend aan de rivieren van Babylon dachten de mensen na over alles wat ze waren kwijtgeraakt — maar toen was het te laat om het tij te keren. Na jaren van waarschuwingen was Gods oordeel gekomen.

Het volk Israël werd gestraft voor het uitbuiten van armen en het veronachtzamen van de geboden van de Heere. Kan jij daar hedendaagse voorbeelden van noemen, misschien wel in je eigen leven? Wat denk je, roepen die ook Gods toorn op?

Deel artikel