Een lied van overwinning

In dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem Die ons heeft liefgehad.” (Romeinen 8:37)

David had zoveel vijanden dat het wel een bijenzwerm leek. Ze zwermden om hem heen en wilden hem doden — maar de Heere gaf David de overwinning. In Psalm 118 zingt hij een overwinningslied om God te prijzen en te getuigen van Zijn reddende ingrijpen. In Romeinen 8 zingt Paulus ook een overwinningslied. Hij vocht niet tegen vijandige volken of koningen, maar tegen vervolging, honger, gevaar en geestelijke machten. Geen van die tegenstanders heeft hem kunnen scheiden van Gods liefde. Door Jezus Christus “zijn wij meer dan overwinnaars”, jubelt hij. Want dit was niet slechts een persoonlijke ervaring van Paulus; het is de ervaring van iedere Christen. Als we kinderen van God zijn, hebben we automatisch ook een vijand, want satan haat iedereen die in God gelooft. Hij probeert ons kwaad te doen en van de Heere los te weken. Maar in Jezus’ kracht kunnen we hem overwinnen. Als we hem in Gods naam weerstaan, moet hij vluchten en zingen wij een lied van overwinning. Een lied om God te prijzen en om satan beschaamd te maken.

Voel jij je een overwinnaar? Zoek je je kracht voor het gevecht elke dag opnieuw bij de Heere God?

Deel artikel