Een hoopvolle toekomst

In het huis van Mijn Vader zijn veel woningen, als dat niet zo was, zou Ik het u gezegd hebben. Johannes 14: 2

Nadat Jezus het laatste avondmaal had gehouden met Zijn discipelen, ging Hij hen voorbereiden op het afscheid.

Hij wist wat er in het hart van Zijn discipelen omging en troostte hen met deze woorden:
Laat uw hart niet in beroering raken; u gelooft in God, geloof ook in Mij.

Daarna spreekt Jezus over hun toekomstige woning.

Hij zegt; In het huis van Mijn Vader zijn veel woningen; als dat niet zo was, zou Ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken.

Als ik heengegaan ben en plaats voor u gereedgemaakt heb, kom Ik terug en zal u tot Mij nemen, opdat ook u zult zijn waar Ik ben.

Er is een hoopvolle toekomst voor Gods kinderen. Voor hen is een plaats bereid bij hun Vader in de hemel.

Hun gemis van Jezus is van tijdelijke aard, zij zullen Hem terug zien. Want Hij leeft en zij zullen leven (zie Johannes 14:19).

Intussen zal Hij hun een andere Trooster geven. Dat is de Heilige Geest, die bij hen blijft tot in eeuwigheid.

Bent u ook verzekerd van een woning in het huis van God?

 

Deel artikel