Een goede leider is als een herder

“Toen sprak Mozes tot de HEERE: Laat de HEERE, de God Die aan alle vlees de adem geeft, over deze gemeenschap een man aanstellen die voor hen uitgaat en die voor hen ingaat, en die hen doet uitgaan en die hen weer doet ingaan, opdat de gemeenschap van de HEERE niet zal zijn als schapen die geen herder hebben.” (Numeri 27:15-17)

De Heere God had Mozes opgedragen om afscheid te nemen van het volk dat hij meer dan veertig jaar had geleid. Nu het volk op het punt stond om het beloofde land binnen te gaan, zat Mozes’ taak erop. Hij zou sterven.
Als laatste verzoek aan de Heere God vroeg Mozes om een opvolger die het volk zou aansturen bij de verovering van hun land. Het “uitgaan en ingaan” waar Mozes over spreekt, heeft een militaire lading. Het volk zou veldtochten moeten ondernemen om de oorspronkelijke bevolking te verjagen. Daar hadden ze een kundige aanvoerder bij nodig. Die aanvoerder moest bovendien als een herder richting geven en voor het volk zorgen. Anders zou het volk als een kudde schapen zijn die doelloos ronddoolde.

Eeuwen later gebruikte de Heere Jezus hetzelfde beeld. Hij zei erbij: “Ik ben de goede Herder; de goede herder geeft zijn leven voor de schapen” (Johannes 10:11). En Hij kwam niet voor één bepaald volk, maar voor iedereen die in Hem gelooft.
Welke overeenkomsten zie jij tussen een herder, de leider van een volk en de Heere Jezus? Spreekt het beeld van een herder die jou wil leiden en beschermen, jou aan? Welke aspecten spelen daarin een rol?

Deel artikel