Een geschenk voor wie van huis verdreven is

soup-kitchen-fed-up-hungry

Nadat zij vertrokken waren, zie, een engel van de Heere verschijnt Jozef in een droom en zegt: Sta op, en neem het Kind en Zijn moeder met u mee, en vlucht naar Egypte, en blijf daar totdat ik het u zal zeggen, want Herodes zal het Kind zoeken om Het om te brengen. Hij stond dan op, nam het Kind en Zijn moeder in de nacht met zich mee en vertrok naar Egypte.” (Mattheüs 2:13-14)

‘Jezus, U weet hoe het voelt om ongewenst te zijn in je land!’. Dat bad iemand met mij toen mijn visum niet verlengd werd. Door deze afwijzing kon ik niet terugkeren naar het land waar ik woonde en daardoor verloor ik mijn werk, huis en auto. Voor wie onverwacht moet verhuizen, zoals immigranten of vluchtelingen, is de reis vaak beangstigend en moeilijk. Toch mogen we hoop hebben omdat Jezus meevoelt met de zware reis. Jezus en Zijn familie ervoeren ook chaos en afwijzing, zoals velen van ons die hun land tegen hun zin moeten achterlaten. Een tyrannieke leider dwong hen om naar Egypte te vluchten. Velen over de hele wereld maken een vergelijkbare situatie mee.

Als wij in zo’n moeilijke situatie zitten, hebben we iemand nodig die begrijpt wat we doormaken; iemand die met ons kan meevoelen. In Jezus kan de God van het heelal meevoelen met de immigranten en vluchtelingen omdat Hij het zelf heeft meegemaakt. Als jij deze Kerst dus ver weg bent van huis, of zelfs dakloos, mag je weten dat Jezus een geschenk is voor jou omdat Hij weet wat je meemaakt.

Moge Jezus jouw geschenk zijn, als een thuis voor de dakloze, brood voor de immigrant en onderdak voor de vluchteling. Hij is een geschenk voor iedereen die van huis verdreven is.

Deel artikel