Een dieptepunt

“Ach, Heere HEERE, waarom hebt U dit volk de Jordaan toch laten oversteken, om ons in de hand van de Amorieten te geven, om ons om te brengen? Hadden wij maar besloten aan de overzijde van de Jordaan te blijven!” (Jozua 7:7)

Het begin van Jozua’s carrière als leider van Israël ging voorspoedig. Verschillende koningen werden verslagen en de stad Jericho werd ingenomen. Jozua 6:27 concludeert dan ook: “Zo was de HEERE met Jozua, en zijn roem ging door heel het land.” Maar toen Israël een volgende stad wilde aanvallen, leden ze een onverwachte nederlaag. Jozua was daardoor helemaal van slag. Hij klaagde dat God Zijn volk in de steek had gelaten. Maar deze tegenslag was niet Gods schuld; er was iemand in het volk die Gods overduidelijke gebod rondom de veroverde buit van Jericho had overtreden. Deze persoon had daarmee de verbondsafspraken geschonden. Daarom zei God: “Ik zal voortaan niet meer met u zijn als u de ban niet uit uw midden wegvaagt.” (Jozua 7:12)

Ook in deze nare situatie werd Jozua’s leiderschap gevraagd. Verder vechten zonder Gods hulp was geen optie. Jozua onderzocht wie de schuldige was en veroordeelde hem ter dood. Dat was de enige mogelijke oplossing. De schuldige moest uit het volk worden verwijderd, zodat het volk niet langer onder de vloek zou liggen. “Toen liet de HEERE Zijn brandende toorn varen”, lezen we in Jozua 7:26. De crisis was afgewend.
Heb jij weleens een crisissituatie moeten oplossen, misschien wel eentje die ontstaan was buiten jouw directe schuld? Wat heb je daarvan geleerd?

Deel artikel