Een brief van Paulus

Paulus, een dienstknecht van God en een apostel van Jezus Christus” (Titus 1:1)

De Bijbel bevat allerlei verschillende boeken, waaronder veel brieven. De meeste van deze brieven zijn geschreven door Paulus. Vandaag lezen we hoe hij zichzelf introduceert in zijn brief aan Titus.
Als wij een persoonlijke brief of e-mail typen, zetten we daar meestal alleen onze naam onder. Bij een zakelijk bericht vermelden we ook onze titel of functie als dat relevant is. Als een wetenschapper bijvoorbeeld een rapport schrijft over haar onderzoek en dat in de media bekendmaakt, zal ze zichzelf niet presenteren als “Emma” maar als “prof.dr. E.A.G. de Vries, hoogleraar biomedische wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam”. Die titel en functie maken duidelijk dat deze vrouw verstand van zaken heeft en dat geeft haar uitspraken gewicht.

Paulus omschrijft zichzelf als “een dienstknecht van God en een apostel van Jezus Christus”. Daarmee zegt hij eigenlijk twee dingen. Ten eerste is Paulus niet uit op zijn eigen eer. Hij is slechts “een dienstknecht”. Daarmee stelt hij zich nederig op. Ten tweede is hij “een apostel”. Hij heeft Jezus Christus persoonlijk ontmoet en van Hem de opdracht gekregen het evangelie te verspreiden. Paulus spreekt dus met de autoriteit en de volmacht van Jezus. Dat geeft zijn woorden groot gewicht! Zelfs nu nog, bijna tweeduizend jaar na dato, is Paulus’ brief gezaghebbend voor gelovigen wereldwijd.

Aanvaard jij brieven uit de Bijbel als woorden van God?

Deel artikel