Echte vrijheid

Want u bent tot vrijheid geroepen, broeders, alleen niet tot die vrijheid die aanleiding geeft aan het vlees; maar dien elkaar door de liefde.” (Galaten 5:13)

Christus heeft ons vrijgemaakt, zegt Paulus in Galaten 5:1. Dat is het doel van Jezus’ verlossingswerk. Sommige mensen waren bang dat deze vrijheid zou leiden tot wetteloosheid en chaos. Maar Paulus zegt dat we onze vrijheid niet moeten gebruiken om in zonde te zwelgen. In een andere brief legt hij dat uit: “Laat de zonde dan niet in uw sterfelijk lichaam regeren om aan de begeerten daarvan te gehoorzamen… Want de zonde zal over u niet heersen” (Romeinen 6:12-14).

Vrij zijn in Christus betekent niet te gehoorzamen aan zondige begeerten. We zijn vrijgemaakt van zonde. In Galaten 5:24 zegt Paulus dat gelovigen “het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd hebben”.
Wat is dus het doel van onze vrijheid? Om elkaar te dienen in liefde. Dat is al vanaf het begin Gods wil geweest voor ons leven, maar zolang we slaaf zijn van de zonde kunnen we God of onze medemensen niet echt liefhebben. Dan houden we alleen van onszelf. Pas als we bevrijd zijn van onze ik-gerichtheid, kunnen we anderen van harte dienen.

Als jij aan vrijheid denkt, wat komt er dan in je gedachten? Ervaar jij “elkaar dienen door de liefde” als vrijheid? Hoe vul jij die vrijheid in?

Deel artikel