Echt geloof kan de vuurproef doorstaan

“… want u weet dat de beproeving van uw geloof volharding teweegbrengt.” (Jakobus 1:3)

Soms kan er zoveel op je af komen, dat je je afvraagt of je geloof het wel zal houden. Daarom wil ik deze serie overdenkingen graag afsluiten met een bemoediging.
De eerste volgelingen van Jezus hadden het niet gemakkelijk. Meteen nadat hun Heer naar de hemel was gegaan, werden ze geconfronteerd met vijandschap en vervolging. Verschillende van hen werden uiteindelijk gedood vanwege hun geloof. Het waren dezelfde mensen die de boeken van het Nieuwe Testament schreven. Geen wonder dat de thema’s “beproeving” en “vervolging” daarin regelmatig terugkomen!
Petrus verzekert zijn medegelovigen: “U wordt immers door de kracht van God bewaakt door het geloof tot de zaligheid” (1 Petrus 1:5). Hij weet ook dat hun leven nu soms heel zwaar is. Maar, zegt hij, jullie geloof wordt daardoor juist gezuiverd. Net zoals goud zuiverder wordt als je het in het vuur legt. Iets soortgelijks zegt ook Jakobus. Hij ziet in beproevingen aanleiding tot vreugde, want als ons geloof op de proef gesteld wordt, leidt dat tot standvastigheid en volharding. Echt geloof kan de vuurproef doorstaan. Niet omdat wij als gelovigen zo sterk zijn, maar omdat de kracht van God ons beschermt.
Ben jij soms bang dat je geloof te zwak is? Hoe kunnen de Bijbelverzen van vandaag je daarbij helpen?

Deel artikel