Bijbelwoord.nl

Doop

Home » Doop

Wat voor soort doop accepteert God?

Jezus heeft het de apostelen verteld: “Ga daarom en maak discipelen van alle volken. Doop hen in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest” (Matteüs 28:19). Sinds Gods kerk door de eeuwen...

Wat zegt de Bijbel over de kinderdoop?

De Bijbel zegt niets over de kinderdoop. Ook zegt ze niets over volwassendoop van mensen die geboren zijn in een christelijke familie. Dus moest de kerk zelf een beslissing nemen over wat er moest gebeuren met kinderen...