Donker en licht

“En vanaf het zesde uur kwam er duisternis over heel de aarde, tot het negende uur toe. Ongeveer op het negende uur riep Jezus met een luide stem: Eli, Eli, lama sabachtani? Dat betekent: Mijn God, Mijn God, waarom hebt U Mij verlaten?” (Mattheüs 27:45-46)

In de Bijbel staat het donker symbool voor zonde, dood en oordeel. Daar is de wereld vol van. De Heere Jezus is het Licht van de wereld. Hij is gekomen om in onze duisternis te schijnen.
Toen Jezus aan het kruis hing, werd het drie uur lang pikdonker. Dat was geen natuurlijk verschijnsel, want het gebeurde midden op de dag! Het zesde uur in de Joodse telling is 12:00 en het negende uur dus 15:00. Dan schijnt de zon normaal gesproken volop.

Deze duisternis wees op Gods oordeel. In Amos 8:9 bijvoorbeeld, kondigde de Heere Zijn straffen aan omdat het volk groot sociaal onrecht pleegde. “Op die dag zal het gebeuren, spreekt de Heere HEERE, dat Ik de zon midden op de dag zal laten ondergaan; op klaarlichte dag zal Ik het land duister maken.” Aan het kruis nam Jezus de schuld van ons mensen op Zich. En daarom droeg Hij Gods oordeel. Drie uur lang rustte Gods toorn op Hem als een dikke duisternis.
Maar na deze drie uur brak de zon weer door. Jezus had de straf betaald. Gods toorn was gestild. Wat een wonder! Iedereen die Jezus aanvaardt als Heer en Verlosser, mag in het licht van Gods genade leven.
Is het licht al doorgebroken in jouw leven? Wat betekent dat licht voor jou?

Deel artikel