Dien je stad door je te richten op ‘de toekomstige stad’

Want wij hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de toekomstige.” (Hebreeën 13:14).

Als christen ben je een burger van twee steden; eentje op aarde en eentje in de toekomst. Je bent geroepen om je leven hier en nu te leven als trouwe volgeling van Jezus, terwijl je gericht bent op “de dingen die boven zijn, waar Christus is”. Op die manier bescherm je jezelf tegen teveel beïnvloeding door de verleidingen en denkpatronen van deze wereld. Als je je verbinding met de Heere God sterk houdt, helpt dat je om te kunnen onderscheiden “wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God is” (Romeinen 12:2). Wat een zegen voor een stad of land om zulke burgers te hebben! Als wij onze normen en waarden baseren op Gods Koninkrijk, zullen anderen daar zeker voordeel van hebben.

Als we daarentegen zozeer in beslag genomen worden door onze aardse stad dat we niet stilstaan bij de toekomst ná onze lichamelijke dood, staat ons eeuwige geluk op het spel. Als we helemaal gelijkvormig zijn aan deze wereld en ons hier thuis voelen, hebben we geen thuis in de hemel (Filippenzen 3:20). Dan hebben we geen toekomst bij de Heere God.

Ik hoop dat deze serie overdenkingen jou heeft geïnspireerd om het beste voor je stad te zoeken, maar vooral uit te zien naar “de stad die fundamenten heeft, waarvan God de Ontwerper en Bouwer is” (Hebreeën 11:10).

Deel artikel