Wat is de vrucht van de Geest?

fruit

Vrucht

De meeste mensen weten wat een vrucht is. Het is iets dat aan planten groeit: aan een boom, een struik of een kleinere plant. Elke plant brengt slechts één soort vrucht voor, i.e. een sinaasappelboom brengt alleen sinaasappelen voort, een appelboom alleen appels, en een bramenstruik alleen bramen enz.

Het komt nogal eens voor dat fruit van bepaalde bomen altijd heel zoet zijn, of altijd zuur. Goede bomen brengen geen slechte vruchten voor, en slechte bomen geen goede vruchten (tenzij er sprake is van één of andere plaag of ziekte. In zo’n geval kunnen individuele vruchten aangetast zijn, terwijl de boom zelf haar normale vruchten laat zien).

Geestelijke vrucht

De vrucht van de Geest moet zichtbaar zijn in het leven van iedere christen.

We weten dat als er iets nieuws op de markt komt, het van de oude versie moet verschillen. Denk aan een nieuwe computer of stofzuiger enz. Er zijn veel overeenkomsten, maar het moet een verbeterde versie zijn van het oorspronkelijke apparaat. Zo is het ook met ons als we christen worden. We zijn nog steeds dezelfde persoon, maar geleidelijk worden we steeds vernieuwd, want dat is wat de Heilige Geest doet: Hij maakt nieuwe mensen van ons.

Als we christen worden, komt de Heilige Geest bij ons en in ons wonen en begint Hij ons te veranderen. In 2 Korintiërs 5:17 staat het zo: “Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping: het oude is voorbijgegaan, zie, alles is nieuw geworden.

Voordat mensen tot geloof komen, zijn er zaken in hun leven die minder fraai zijn, eigenschappen of omgangsvormen die zullen veranderen als ze Jezus gaan volgen. Misschien waren we onbeleefd, ongepast, vol haat, wrok of bitterheid, ongeduldig, wreed, jaloers, ruziezoekend en nog veel meer. Deze dingen worden de ‘werken van het vlees’ genoemd, onze zondige natuur. Je kunt een opsomming ervan vinden in Galaten 5:19-21.

Vrucht van de Geest

De schrijver van de Galatenbrief, de apostel Paulus, gaat dan verder en vertelt ons wat de vrucht van de Geest is.

Galaten 5:22-23: “Maar de vrucht van de Geest is: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing.” Deze 9 kenmerken vormen samen de vrucht van de Geest.

De Heilige Geest zorgt ervoor dat we als gelovigen deze vrucht voortbrengen. Zo kun je zien of iemand echt christen is of maar doet alsof: we blijven veranderen. Deze negen kenmerken laten zien hoe God en Jezus werkelijk zijn. En God wil graag dat we veranderd worden en steeds meer op Jezus gaan lijken. Daar gaan veel teksten over. Hier volgen er twee:

  • Romeinen 8:29 ”Want God wist van tevoren al welke mensen van Hem zouden gaan houden. En van tevoren had God al de bedoeling dat die mensen op zijn Zoon zouden gaan lijken” (BasisBijbel).
  • Kolossenzen 3:10 “Jullie zijn nieuwe mensen geworden.En jullie zullen steeds verder volmaakt worden, totdat jullie helemaal op jullie Maker lijken” (BasisBijbel).

Conclusie

De vrucht van de Geest is niet slechts één geheel. Er zijn negen ‘partjes’. We kunnen niet uitkiezen welke ons aanspreekt zoals we bij een fruitmand zouden doen. Christenen moeten zich onderwerpen aan Gods wil zodat we in al deze negen aspecten groei laten zien, een zichtbare verandering voor onszelf en de mensen om ons heen. Dit is het bewijs dat we echt Gods kinderen zijn en dat de heilige Geest in ons aan het werk is. We mogen God vragen om ons te helpen op die punten waar groei nog erg nodig is, bijvoorbeeld als we snel boos worden over iets en er moeite mee hebben anderen te vergeven. Dat is dan een goede gelegenheid om Gods hulp in te roepen.

We moeten wel beseffen dat het hier gaat om de vrucht van de Geest. Het helpt niet om in eigen kracht te proberen vorderingen te maken en beter ons best te doen om deze negen eigenschappen te ontwikkelen. Het is aan de Heilige Geest om door ons heen deze vrucht voort te brengen. Een boom kan immers geen verschillende vruchten dragen, maar enkel die waarvoor ze geschapen is. Als het van ons zou afhangen, dan zouden we altijd boosheid, trots en andere slechte dingen laten zien. We hebben Gods hulp nodig om in plaats daarvan Zijn vrucht voort te brengen.

Deel artikel