De Vader in de Zoon verheerlijkt

En wat u ook zult vragen in Mijn Naam, dat zal Ik doen, opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt zal worden. Johannes 14:13

Jezus bereidt Zijn discipelen voor op de tijd dat Hij is heengegaan naar Zijn Vader.
Zij zullen dan niet langer in Zijn nabijheid zijn.

En toch kunnen ze altijd met Jezus verbonden blijven, door te bidden in Zijn Naam.
Hij belooft hen: Wat u ook zult vragen, dat zal Ik doen.
Want hierdoor wordt de Vader geëerd.

In Johannes 17:4 waar Jezus zelf bidt tot Zijn Vader staat; Ik heb U verheerlijkt op aarde. Ik heb het werk volbracht dat U Mij gegeven hebt om te doen.

Daarna zegt Hij; Verheerlijk Mij, U Vader, bij Uzelf, met de heerlijkheid die Ik bij U bezat voordat de wereld er was.

Hier zien wij, dat de Vader in de Zoon verheerlijkt wordt, en de Zoon in de Vader. Want de Vader en de Zoon zijn één.

Nu gaan we terug naar de discipelen.
Jezus bidt voor hen en voor allen die door hun woord in Hem zullen geloven; Opdat zij allen één zullen zijn, zoals U, Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in Ons één zullen zijn, opdat de wereld zal geloven dat U Mij gezonden hebt. (Johannes 17:21)

Deel artikel