De schoonheid van God

“Eén ding heb ik van de HEERE verlangd, dát zal ik zoeken: dat ik wonen mag in het huis van de HEERE, al de dagen van mijn leven, om de lieflijkheid van de HEERE te aanschouwen en te onderzoeken in Zijn tempel.” (Psalm 27:4)

Voor veel mensen voelt het ongemakkelijk om God “mooi” of “lieflijk” te noemen. Dat kan er aan liggen dat we schoonheid vaak betrekken op ons uiterlijk. De Bijbel doet dat niet. In 1 Petrus 3:3-4 roept Petrus vrouwen op: “Uw sieraad moet niet bestaan in iets uiterlijks: het vlechten van het haar, het dragen van gouden sieraden of het aantrekken van mooie kleren; maar uw sieraad moet zijn de verborgen mens van het hart, met het onvergankelijke sieraad van een zachtmoedige en stille geest, die kostbaar is voor God.”

Schoonheid zit ook van binnen, en dat geldt ook voor de Here God. Zijn schoonheid bestaat in Zijn wijsheid, kracht, rechtvaardigheid en liefde.
Bovendien wordt Gods lieflijkheid geopenbaard in Zijn Zoon, onze Here Jezus. Ook hier gaat het niet over uiterlijk. Jesaja 53:2 zegt: “Gestalte of glorie had Hij niet; als wij Hem aanzagen, was er geen gedaante dat wij Hem begeerd zouden hebben.” Maar de Bijbel zegt ook over de Messias: “Uw ogen zullen de Koning aanschouwen in Zijn schoonheid” (Jesaja 33:17) en “U bent veel mooier dan de andere mensenkinderen” (Psalm 45:2). Jezus is mooi omdat we in Hem de heerlijkheid van de Here God zien. Niemand kan met meer recht “een mooi mens” genoemd worden dan de Here Jezus. Zo goed, liefdevol, genadig, geduldig, met aandacht voor iedereen, bewogen, dienend, vergevend, vriendelijk, nederig, volhardend en toegewijd is Hij. Wat een prachtig Persoon! Aanbid jij Hem?

Deel artikel