De positie van vrouwen

… opdat zij de jongere vrouwen leren verstandig te zijn, hun man lief te hebben, hun kinderen lief te hebben, bezonnen te zijn en kuis, te zorgen voor hun huishouden, goed te zijn, hun eigen mannen onderdanig te zijn, opdat het Woord van God niet gelasterd wordt.” (Titus 2:4-5)

Jonge vrouwen worden opgeroepen om verstandig, bezonnen en goed te zijn — net als de mannen in de gemeente. Maar ze hebben nadrukkelijk een unieke plaats in hun gezin en in de maatschappij. Ze moeten zich houden aan de orde die God gesteld heeft, waarbij man en vrouw ieder een eigen positie hebben. Dat betekent niet, zoals soms wel wordt beweerd, dat vrouwen minderwaardig zijn of dat ze alleen maar mogen poetsen en koken. Ze hebben juist een belangrijke taak in de maatschappij! Die ligt allereerst in hun huwelijk (als ze getrouwd zijn) en bij hun kinderen (als ze die gekregen hebben). Als aan die orde wordt vastgehouden, is dat een grote zegen voor het eigen gezin maar ook voor de maatschappij als geheel.

De “ideale vrouw” in de Bijbel zit niet bepaald stil (zie Spreuken 31:10-31). Naast de zorg voor haar gezin heeft ze een bloeiend bedrijf, zorgt ze voor de armen en staat ze bekend om haar vriendelijkheid en wijsheid. Ze heeft een actief en veelzijdig leven en wordt hoog gewaardeerd door haar man en kinderen.

Vandaag de dag wordt Gods orde vaak als ouderwets en beklemmend betiteld. Volgens velen moeten mannen en vrouwen in alles gelijk zijn. De Bijbel laat een ander geluid horen. Hoe ga jij hier mee om?

Deel artikel