De opstanding uit de dood

Want zoals allen in Adam sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. Ieder echter in zijn eigen orde: Christus als Eersteling, daarna wie van Christus zijn, bij Zijn komst.” (1 Korinthe 15:22-23)

Jezus stond op uit de dood en keerde terug naar de hemel. Gelovigen die sterven, gaan ook naar de hemel. Maar zonder hun lichaam. Hun lichaam lijkt gewoon te vergaan en ‘tot stof terug te keren’.

Aan het eind van de tijd zullen alle gelovigen hun lichaam echter terugkrijgen — vernieuwd, verheerlijkt en onsterfelijk. Want net zoals Jezus Christus levend gemaakt werd met Zijn lichaam, zal iedereen die bij Hem hoort ook opgewekt worden als Hij terugkomt op aarde voor het laatste oordeel. Dan zullen ze met Hem op Zijn nieuwe aarde leven — niet als geesten, maar als mensen met een lichaam dat niet langer onderworpen is aan handicaps, ziektes of dood.

Jezus wordt “de Eersteling” genoemd. Hij was de eerste die onsterfelijk opstond om nooit meer te sterven. En Hij maakte het mogelijk dat ook wij “in Hem” eeuwig leven kunnen ontvangen. Want het opstandingsleven is onlosmakelijk verbonden met Jezus Christus. We kunnen het niet ontvangen buiten Hem om. In Johannes 14:6 zegt Jezus zelfs dat Hij het leven is. De verbinding met Hem maakt mensen onsterfelijk en maakt het leven de moeite waard.

Is de lichamelijke opstanding belangrijk voor jou, of zou je het net zo goed vinden om de eeuwigheid in de hemel door te brengen zonder dat je lichaam zou worden opgewekt?

Deel artikel