De hoop op eeuwig leven

… in de hoop op het eeuwige leven, dat God, Die niet liegen kan, vóór de tijden der eeuwen beloofd heeft.” (Titus 1:2)

Paulus legt uit waarom hij zo bezorgd is over het geloof van andere mensen en hun kennis van God. Het gaat om het “eeuwige leven”. Dit leven is lang geleden door God beloofd, nog voor het begin der tijden. Het is nog niet in zijn volheid gekomen, maar we kunnen er toch zeker van zijn dat God Zijn beloften zal vervullen, want Hij liegt nooit.

Hoop gaat over de toekomst, en daarom gaat het per definitie over dingen die we nog niet kunnen zien. Maar in dit geval is onze hoop niet onzeker omdat we Degene kennen die de belofte heeft gedaan, en Hij houdt altijd zijn woord.

“God is geen man, dat Hij liegen zou,
of een mensenkind, dat Hij ergens berouw over hebben zou.
Zou Híj iets zeggen en het dan niet doen?
Zou Híj spreken en het niet gestand doen?” (Numeri 29:23).

Deze hoop op eeuwig leven maakt alle verschil, zegt Paulus in 1 Korinthiërs 15. Als er geen leven na de dood was, als Jezus de dood niet had overwonnen door op te staan, zou ons geloof zinloos zijn. Maar nu, omdat Jezus de macht van de dood heeft gebroken, kan Paulus niet ophouden dit goede nieuws te delen en mensen uit te nodigen zich aan Jezus over te geven om van Hem eeuwig leven te ontvangen.

Wat geloof jij over het leven na de dood?

Deel artikel