De Heilige Geest wijst de weg in de waarheid

En Ik zal de Vader bidden, en Hij zal u een andere Trooster geven, opdat Hij bij u blijft tot in eeuwigheid, namelijk de Geest van de waarheid” (Johannes 14:16-17)

De Heere Jezus had Zijn discipelen veel verteld over Zijn Koninkrijk. Hij had hen veel uitgelegd, en door de jaren heen was hun begrip gegroeid. Maar er was ook nog veel dat ze niet begrepen. Bijvoorbeeld de aankondigingen van Jezus’ lijden en sterven. In Lukas 18 heeft Jezus al voor de derde keer verteld wat er met Hem zal gebeuren en toch lezen we: “Zij begrepen echter niets van deze dingen en dit woord was voor hen verborgen en zij begrepen niet wat er gezegd werd” (Lukas 18:34). In Johannes 16 zegt Jezus dat Hij terug zal keren naar Zijn Vader in de hemel, en dat vervult de discipelen met verdriet. In die context zegt Jezus: “Nog veel heb Ik tegen u te zeggen, maar u kunt het nu niet dragen” (Johannes 16:12).

Daarom zal Hij “de Geest van de waarheid” sturen, die de discipelen op het juiste moment de waarheid rondom Jezus en Zijn Koninkrijk zal laten inzien. Pas dan zullen ze ook ontvankelijk zijn voor “de toekomstige dingen” (Johannes 16:13).

Wat een geduld en liefde spreekt er uit Jezus’ woorden, vind je ook niet? Door Zijn Geest wijst Hij mensen de weg in de waarheid, stapje voor stapje. Laat jij je door Hem leiden? Wat betekent Jezus’ geduld en liefde voor jou?

Deel artikel