De Heilige Geest overtuigt en vernieuwt mensen

En als Die gekomen is, zal Hij de wereld overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel” (Johannes 16:8)

Toen de Heilige Geest met kracht werd uitgestort op het Pinksterfeest, had dat niet alleen een effect op de discipelen, maar ook op de mensen die hun getuigenis hoorden. Zo’n drieduizend mensen werden zo in hun hart geraakt dat ze het goede nieuws over Jezus Christus geloofden, zich bekeerden en zich lieten dopen. In de daaropvolgende dagen kwamen er zelfs nog meer mensen bij. Dat was duidelijk het werk van de Heilige Geest. Want eerder hadden dezelfde mensen Jezus juist afgewezen. Petrus windt daar geen doekjes om: “Jezus de Nazarener, een Man Die u van Godswege aangewezen is door krachten, wonderen en tekenen, die God in uw midden door Hem gedaan heeft, zoals u ook zelf weet, deze Jezus… hebt u gevangengenomen en door de handen van onrechtvaardigen aan het kruis gespijkerd en gedood” (Handelingen 2:22-23). Jezus’ wonderen hadden de mensen niet overtuigd. Zijn woorden geloofden ze niet. Maar nu Hij was opgestaan en Zijn Geest had gestuurd, zagen ze eindelijk de waarheid in. En dat veranderde hun leven radicaal.

Dezelfde Heilige Geest is ook nu nog aan het werk. Hij overtuigt mensen van de waarheid en brengt ze tot Jezus. Zie jij daar voorbeelden van om je heen — misschien wel bij jezelf? En waarin uit zich dat?

Deel artikel