De Heilige Geest laat ons op Jezus lijken

En terwijl hij op de knieën viel, riep hij met luide stem: Heere, reken hun deze zonde niet toe! En toen hij dat gezegd had, ontsliep hij.” (Handelingen 7:60)

Al meteen vanaf het begin werden christenen vervolgd. Stefanus werd zelfs vermoord, op grond van valse aanklachten. Je zou verwachten dat iemand in zo’n situatie boos en verontwaardigd reageert. Maar dat deed Stefanus helemaal niet. Hij was “een man vol van geloof en van de Heilige Geest” (Handelingen 6:5) en dat uitte zich ook in zijn laatste uren.

Toen Stefanus voor de Joodse Raad de kans kreeg om zich te verdedigen, hield hij een gloedvolle preek om hen ervan te overtuigen dat Jezus Christus de beloofde Messias was. Als reactie daarop “barstten hun harten van woede”. Ze sleepten Stefanus buiten de stad en begonnen hem te stenigen. Opnieuw lezen we dat hij “vol van de Heilige Geest” was (Handelingen 7:55). Die Geest stelde hem in staat Jezus aan Gods rechterhand te zien staan en zich vol vertrouwen aan Hem over te geven. Diezelfde Geest stelde Stefanus ook in staat om precies zo te reageren als Jezus Zelf tijdens Zijn kruisiging: hij bad om vergeving voor degenen die hem doodden.

De liefde, blijdschap en vrede die van Stefanus’ gezicht straalden, waren bovennatuurlijk. Die kwamen rechtstreeks van God, als vrucht van de Heilige Geest.

Zie je hoe deze Geest van Christus ervoor zorgde dat Stefanus trekken van Jezus had? Verlang jij er ook naar om op Hem te lijken?

Deel artikel