De Heilige Geest geeft kracht om te getuigen

“U zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, Die over u komen zal; en u zult Mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde.” (Handelingen 1:8)

Voordat Jezus naar de hemel terugging, gaf Hij Zijn discipelen de opdracht om het Evangelie over de hele aarde te verspreiden. Dat was een moeilijke taak! Dat konden de discipelen niet in eigen kracht. Zij waren slechts “ongeleerde en eenvoudige mensen” (Handelingen 4:13). Bovendien zou de verspreiding van het Evangelie op heftige weerstand stuiten, zowel van mensen als van geestelijke machten. Daarom moesten de discipelen wachten tot ze met kracht uit de hemel bekleed werden (Lukas 24:49).

Op het Pinksterfeest kwam de Heilige Geest. Hij vulde de discipelen met nieuwe moed en gaf hun de vaardigheden die ze nodig hadden om te getuigen. Op een bijzondere manier werd dat hoorbaar toen de discipelen in verschillende talen begonnen te spreken, zodat alle aanwezigen hen konden verstaan. Maar het werd ook zichtbaar in de transformatie die Jezus’ volgelingen ondergingen: ze veranderden van angstige mensen die zich voor de Joodse leiders verstopten, in moedige mannen die openlijk bleven preken, zelfs toen de godsdienstige leiders hen bedreigden en gevangen namen.

Jezus’ discipelen waren uit zichzelf geen superzendelingen. Maar de Heilige Geest gaf hen de kracht om hun opdracht uit te voeren. Ken jij iemand bij wie je dat ziet? Wat roept dat bij jou op?

Deel artikel