De Heilige Geest brengt Jezus’ woorden in herinnering

Maar de Trooster, de Heilige Geest, Die de Vader zenden zal in Mijn Naam, Die zal u in alles onderwijzen en u in herinnering brengen alles wat Ik u gezegd heb.” (Johannes 14:26)

De Heilige Geest leidt mensen in de waarheid. Hij openbaart “de toekomstige dingen”, zoals we gisteren zagen. Maar Hij brengt de discipelen ook in herinnering wat Jezus al eerder had gezegd. In Johannes 16:4 maakt Jezus dat expliciet: “Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat, wanneer de tijd komt, u zich herinnert dat Ik ze u gezegd heb”. Dat geldt bijvoorbeeld voor Jezus’ opstanding. Pas achteraf beseften Zijn volgelingen dat hun Heer die al meerdere keren voorzegd had. Die herinnering maakte het voor hen veel gemakkelijker om de waarheid te begrijpen en te aanvaarden.

Ik geloof dat de Heilige Geest ook nu nog op deze manier werkt in het leven van gelovigen. Als we regelmatig in de Bijbel lezen, “horen” ook wij heel veel onderwijs van de Heere Jezus. Maar we begrijpen het niet altijd. Het lijkt soms niet van toepassing op ons leven op dat moment. Of we zijn alweer afgeleid voordat de woorden echt in ons hart kunnen doordringen. Maar op een later moment kan de Geest het gelezene of gehoorde weer in onze herinnering brengen. Precies op het moment dat we het nodig hebben, omdat Hij exact weet wat er in ons hart en leven speelt.

Hoe kan jij Jezus’ woorden als een schat in je hart bewaren, voor nu en voor later?

Deel artikel