De Heere God oordeelt rechtvaardig

Heer, vijf talenten hebt u mij gegeven; zie, nog vijf talenten heb ik aan winst gemaakt. … Zijn heer zei tegen hem: Goed gedaan, goede en trouwe slaaf, over weinig bent u trouw geweest, over veel zal ik u aanstellen; ga in, in de vreugde van uw heer.” (Mattheüs 25:20-21)

God zal ieder mens oordelen naar zijn daden. Hij doet dat op een rechtvaardige manier. Niet iedereen heeft dezelfde mogelijkheden. Sommige mensen hebben bepaalde talenten gekregen, en God wil dat ze die gebruiken. Anderen hebben veel materiële middelen die ze kunnen inzetten voor hun naaste. Weer een ander is misschien chronisch ziek en daardoor niet in staat om veel “goede werken” te doen. God weet dat. Hij Zelf geeft immers ieder mens verantwoordelijkheden “naar zijn bekwaamheid”. De Heere beoordeelt ons daarom niet alleen op het uiteindelijke resultaat van ons leven, maar op onze houding en inzet.

In de gelijkenis die Jezus vertelt over dit onderwerp, prijst de heer twee van zijn knechten als “goede en trouwe slaven”. Ze hebben niet hetzelfde bereikt, maar ze hebben allebei hun best gedaan. Dat wordt beloond! Hun houding wordt afgezet tegen een andere dienaar, die “slecht en lui” is en duidelijk laat blijken dat hij geen enkel respect heeft voor zijn heer. Zijn teleurstellende resultaten zijn niet te wijten aan tegenslag of onvermogen; hij had gewoon geen zin om zich voor zijn heer in te zetten. Sommigen wijden zich toe aan Gods Koninkrijk zonder resultaat te zien. Anderen mogen juist veel resultaat “oogsten”. De Heere ziet het allemaal. Hij zal ieder eerlijk belonen.

Zet jij je met liefde in voor de Heere?

Deel artikel