De Heere God oordeelt rechtvaardig (2)

Van ieder aan wie veel gegeven is, zal veel teruggevraagd worden en van hem aan wie men veel toevertrouwd heeft, zal men des te meer eisen.” (Lukas 12:47-48)

Jezus vertelt een gelijkenis. Een heer gaat op reis en vertrouwt zijn hele bezit en huishouden toe aan zijn slaaf. Bij terugkomst blijkt dat deze slaaf slecht voor alles heeft gezorgd. Wat zal de heer dan doen? De slaaf straffen, natuurlijk. Maar Jezus zegt er nog iets bij. Als de slaaf wist wat zijn heer wilde en het toch niet deed, zal hij een zware straf ontvangen. Als hij echter geen idee had van de wil van zijn heer, valt zijn straf milder uit.

Zo is het ook bij Gods oordeel. Ieder mens heeft een basaal Godsbesef en moreel kompas, en dat geeft hem verantwoordelijkheid om hiernaar te handelen. Maar niet iedereen heeft ook daadwerkelijk gehoord over God, over Zijn geboden en over de mogelijkheid tot verlossing door Jezus Christus. Alles wat tegen Gods wil ingaat, is zonde en moet bestraft worden. Maar als wij “willens en wetens zondigen, nadat wij de kennis van de waarheid ontvangen hebben”, wordt ons dat veel zwaarder aangerekend (zie Hebreeën 10:26-29).

Vind jij het eerlijk dat God mensen verschillend beoordeelt? Wat zouden volgens jou eerlijke criteria zijn?

Deel artikel