Bijbelwoord.nl
little-tomato-plants-are-not-mature-yet
Home » Christelijk leven » Hoe groei ik naar christelijke volwassenheid?

Hoe groei ik naar christelijke volwassenheid?

Ik geloof in God, ik houd van Jezus. Ik heb de beslissing genomen om niemand anders in de wereld te dienen behalve Hem. Maar ik heb gemerkt dat er een niveau van geloof is dat elke gelovige moet bereiken, om niet voor zijn eigen reputatie te dienen, maar om te dienen voor de glorie van God. Hoe krijgen gelovigen het vereiste niveau van geloof zodat ze kunnen doen wat de Bijbel beveelt? En hoe komen ze op het niveau van rechtvaardigheid waar ze niet gemakkelijk verleid worden door vleselijke verlangens? Hoe komen ze op het niveau van uitsluitend afhankelijk zijn van Gods genade voor hun dagelijks leven?

Magische knop?

Soms verlang ik naar een magische knop die het christelijke leven zoveel gemakkelijker zou maken. Maar helaas bestaat zo’n knop niet.
Het christelijke leven is vol ups en downs en het zal moeilijker of gemakkelijker aanvoelen in verschillende tijden en seizoenen. Groei in genade komt wel, maar het kost tijd en geduld. Om deze reden zullen we ons altijd verleid voelen door de mogelijkheid van een snelle oplossing om een soort van hoger spiritueel niveau te bereiken.
Dat lijkt ook een probleem te zijn geweest voor de kerk in Kolosse. Paulus bad dat ze zouden groeien in Christus (Kolossenzen 1:9-14), en waarschuwde hen om in Hem geworteld te blijven en zich niet te laten verleiden tot nieuwe filosofieën (Kolossenzen 2:6-10).

Gnosticisme

In de tweede eeuw na Christus werd dit soort gevaar voor de kerk zeer krachtig in een volksbeweging genaamd “Gnosticisme”. Gnosticisme was een christelijke ketterij, waar mensen spirituele niveaus konden bereiken door geheime kennis te verwerven die niemand anders had. In feite deelt het gnosticisme zoveel overeenkomsten met problemen die sommige kerken in het Nieuwe Testament hadden, dat vele geleerden jarenlang dachten dat er een verband tussen die twee was.
Zoals de meeste geleerden nu echter herkennen, is dit waarschijnlijk niet het geval. In plaats daarvan is de overeenkomst waarschijnlijk dat de problemen waarmee het Nieuwe Testament te maken heeft problemen zijn waar de kerk altijd mee te maken zal krijgen. Bewegingen zoals het gnosticisme zullen er altijd zijn, en er zijn zelfs overeenkomsten met religies die vandaag beweren christen te zijn, zoals Scientology.

Volwassen geloof

De Bijbel spreekt over ons volwassen worden in het geloof, en dat betekent verschillende dingen op verschillende plaatsen.

  • Efeziërs 4:11-16 beschrijft hoe als we naar de kerk gaan, meer over het evangelie leren en oefenen met het liefhebben van andere christenen, we volwassen worden. Maar dit is een beeld van een gezamenlijke volwassenheid van de kerk samen in eenheid, in plaats van dat ik zelfstandig in mijn eentje rijper word. Een volwassen kerk is er een die niet elke nieuwe rage of populistische idee achtervolgt en niet lijdt onder verdeeldheid.
  • Hebreeën 5:11-6:2 spreekt over het verdergaan van elementaire principes naar volwassenheid. Maar wat de schrijver bedoelt met volwassenheid hier, is de basiswaarheden van het evangelie dieper toepassen, in plaats van steeds maar weer opnieuw hun waarheid in twijfel te trekken.
  • In Kolossenzen 1:28 is het doel van Paulus om iedereen volwassen in Christus voor te stellen. Hier verwijst rijpheid waarschijnlijk naar ons nog steeds vertrouwen op Christus, zelfs tot het einde van ons leven. Paulus bereidt mensen daarop voor door het evangelie te prediken. Zelfs aan hen die al christen zijn (Kolossenzen 1:24-29).

Dus de beste manier om als christen vooruit te komen, is door te gaan zoals je bent begonnen. Blijf op Jezus vertrouwen. Blijf de zonde bestrijden. En blijf proberen God te gehoorzamen.

Abraham

Als je echter een heel praktisch voorbeeld wilt van hoe dat eruit ziet, probeer dan het verhaal van Abraham van begin tot eind in één keer te lezen (Genesis 11:27-25:11). Abraham wordt genoemd in het Nieuwe Testament als het voorbeeld van geloof (bijvoorbeeld Romeinen 4; Galaten 3:6; Hebreeën 11:8). Dat is de reden waarom zijn verhaal aan het begin van Genesis is opgeschreven. Merk op dat hij meer dan één keer voor dezelfde problemen staat en dezelfde fout meer dan één keer maakt (vergelijk bijvoorbeeld Genesis 12:10-20 en 20:1-18).

Maar ondanks zijn voortdurende fouten groeit het geloof van Abraham ook. Bijvoorbeeld:

  • In Genesis 15:2 worstelt hij om Gods belofte van een erfgenaam te geloven.
  • Genesis 16: hij neemt het heft in eigen handen om een erfgenaam te produceren.
  • Genesis 22: hij vertrouwt God zo veel dat hij bereid is zijn erfgenaam op te offeren.

Ga door!

Abraham maakte veel fouten toen hij elke dag probeerde God te vertrouwen. Maar in plaats van op te geven, stond hij op en ging hij verder. Dit is wat je “het levensgeheim” van het christelijke leven zou kunnen noemen. Als je in zonde of ontmoediging valt, leer jezelf te herpakken en ga door. Beleid je zonde tegen Jezus en vraag Hem om hulp.

Het is geen magische knop. Het zal niet opeens alles gemakkelijker maken. Maar van tegenslagen leren is een van de belangrijkste lessen op weg naar christelijke volwassenheid.

Lees ook: Hoe moet ik omgaan met verzoeking en verleiding?

100% gratis Bijbelcursus
Volg een 100% gratis internetcursus over de Bijbel. In 15 korte lessen leer je Gods boodschap voor jou kennen vanuit zijn Woord.
Klik hier voor meer informatie

Bijbelwoord

Bijbelwoord brengt het Woord van God bij mensen via internet. Dit doen wij door middel van een Facebookpagina en deze website. Dagelijks delen wij Bijbelgedachten om te bemoedigen, onderwijzen en uit te dagen. Op Facebook gaat het vaak om korte citaten uit de Bijbel of tweets. Op de website plaatsen we langere artikelen en video’s die dieper ingaan op Gods Woord.

Gratis bijbelcursus

Wil je meer weten over God of heb je vragen over het geloof? Volg dan onze gratis cursussen.

Gratis registreren
banner youversion NL

Instagram

Geen afbeeldingen gevonden!
Probeer een andere hashtag of gebruikersnaam