Bijbelwoord.nl

Geestelijk leven

Home » Christelijk leven » Geestelijk leven

Op deze pagina vind je artikelen over het leven met God.

Hoe word je een vriend van het kruis?

In Filippenzen 3:18 waarschuwt Paulus dat er christenen zijn die wandelen als vijanden van het kruis van Christus. Maar hij waarschuwt niet alleen. In hetzelfde gedeelte vertelt hij over twee dingen die ons kunnen...

Waarom ervaar ik Jezus niet?

Dit is een persoonlijke vraag, en hoewel ik de bijzondere omstandigheden of verwachtingen van de persoon die deze vraag heeft gesteld niet ken, denk ik dat veel mensen hiermee worstelen. Wat is je verwachting? Ten...