Bijbelwoord.nl

Geestelijk leven

Home » Christelijk leven » Geestelijk leven

Op deze pagina vind je artikelen over het leven met God.

Houdt God van mij?

Ja, God houdt van je. God is de Schepper van deze wereld. Hij schiep deze wereld zodat er mensen zouden zijn die een relatie met Hem zouden kunnen hebben. En één van de mensen die Hij in gedachten had toen Hij de wereld...

Wat is geloof?

Geloof is een volledig vertrouwen in iets. Om in deze wereld te kunnen leven, moet je geloof en vertrouwen hebben. Je stapt bijvoorbeeld in een vliegtuig omdat je erop vertrouwt dat de piloot je veilig naar je...

memorize Scripture

Hoe kun je Bijbelverzen uit je hoofd leren?

Het is waardevol om Bijbelgedeeltes uit je hoofd te kennen. In een ander artikel noemde ik daar meerdere goede redenen voor. Maar hoe kun je dit op een makkelijke en gestructureerde manier doen? Welke Bijbelverzen? De...

Do you need to grow up?

Moet je geestelijk volwassen worden?

“Want hoewel u, gelet op de tijd, leraars zou moeten zijn, hebt u weer iemand nodig die u onderwijst in de grondbeginselen van de woorden van God. U bent geworden als mensen die melk nodig hebben en niet vast voedsel.”...

Welke weg mogen we met God bewandelen?

Voor degenen die met God willen leven, schetst Jezus in Mattheüs 7:14 twee opeenvolgende fases van hun levensweg. ‘…maar de poort is nauw en de weg is smal die naar het leven leidt, en weinigen zijn er die...