Bijbelwoord.nl

Category - Christelijk leven

Wat is christelijk leiderschap?

Als je aan een leider denkt, wat komt er dan in je op? Is het de baas die mensen mag vertellen wat ze moeten doen? Denk je misschien aan de eigenaar, die meer rechten en privileges heeft dan alle anderen? Of is het de...

Welke weg mogen we met God bewandelen?

Voor degenen die met God willen leven, schetst Jezus in Mattheüs 7:14 twee opeenvolgende fases van hun levensweg. ‘…maar de poort is nauw en de weg is smal die naar het leven leidt, en weinigen zijn er die...

Why does God seem silent sometimes in our lives?a

Waarom is God soms zo stil in ons leven?

God heeft ons manieren gegeven om met Hem te communiceren. Hij heeft ons Zijn Woord gegeven, waarin Hij laat zien wat Zijn bedoeling is met ons leven. Door de Bijbel te lezen, erin te studeren en erover te mediteren...

How do I find joy in God?

Hoe vind ik vreugde in God?

Het woord ‘vreugde’ komt van het Griekse woord ‘chara’ en betekent ‘buitengewoon blij zijn’. Hoewel geluk kan komen en gaan op basis van omstandigheden en de mensen om je heen, is...

Is a Christian allowed to drink alcohol?

Mag een christen alcohol drinken?

Heeft Jezus echt wijn gemaakt tijdens de bruiloft in Kana (Johannes 2 vers 1-11)? Zo ja, welke betekenis heeft dit nu voor ons gebruik van alcohol? In de wereld van vandaag gebruiken veel mensen slechts alcohol voor één...

hoe-bescherm-je-je-tegen-misleiding

Hoe bescherm je je tegen misleiding?

Omdat Jezus Zijn kinderen zo liefheeft, waarschuwt Hij hen voor misleiding. Bijvoorbeeld in Mattheüs 24 in verband met het einde der tijden, waarvan de voortekenen al zichtbaar worden. De werking van de antichrist zal...