Bijbelwoord.nl

Christelijk leven

Is het verkeerd om boos op God te zijn?

Ja, het is verkeerd om boos op God te zijn. God is volkomen heilig God is volmaakt heilig, rechtvaardige en wijs. Hij beheerst alle dingen en bestuurt alles overeenkomstig Zijn welbehagen en wil (Jesaja 6: 3-5; Efeze 1:...

What is Christian leadership?

Wat is christelijk leiderschap?

Als je aan een leider denkt, wat komt er dan in je op? Is het de baas die mensen mag vertellen wat ze moeten doen? Denk je misschien aan de eigenaar, die meer rechten en privileges heeft dan alle anderen? Of is het de...

Hoe-kom-ik-tot-bekering

Hoe kom ik tot bekering?

De eerste stap van een zondaar naar God toe begint bij God – Hij trekt ons door Zijn Heilige Geest. ‘Niemand kan tot Mij komen, tenzij de Vader, Die Mij gezonden heeft, hem trekke’, (Johannes 6:44). De...

Wat is geestelijke groei?

Welke weg mogen we met God bewandelen?

Voor degenen die met God willen leven, schetst Jezus in Mattheüs 7:14 twee opeenvolgende fases van hun levensweg. ‘…maar de poort is nauw en de weg is smal die naar het leven leidt, en weinigen zijn er die...

Why does God seem silent sometimes in our lives?a

Waarom is God soms zo stil in ons leven?

God heeft ons manieren gegeven om met Hem te communiceren. Hij heeft ons Zijn Woord gegeven, waarin Hij laat zien wat Zijn bedoeling is met ons leven. Door de Bijbel te lezen, erin te studeren en erover te mediteren...

How do I find joy in God?

Hoe vind ik vreugde in God?

Het woord ‘vreugde’ komt van het Griekse woord ‘chara’ en betekent ‘buitengewoon blij zijn’. Hoewel geluk kan komen en gaan op basis van omstandigheden en de mensen om je heen, is...