Bijbelwoord.nl

Christelijk leven

Wat is de ware Sabbat voor christenen?

Toen God de wereld schiep, rustte Hij op de zevende dag. Toen God de tien geboden aan Israël gaf, gebood Hij Israël om ook op de zevende dag te rusten. In Exodus 20:11 staat dat God op de zevende dag rustte van Zijn...

How should I surrender to God?

Waarom ervaar ik Jezus niet?

Dit is een persoonlijke vraag, en hoewel ik de bijzondere omstandigheden of verwachtingen van de persoon die deze vraag heeft gesteld niet ken, denk ik dat veel mensen hiermee worstelen. Wat is je verwachting? Ten...

disciple

Wat is een discipel?

In de Bijbel lezen we vaak over discipelen. En dat is niet slechts een historisch verschijnsel, ook nu nog kunnen wij een discipel van Jezus zijn. Maar wat betekent dat precies? Een definitie Een discipel is een...

praise

20 Bijbelteksten om je te inspireren.

Gods Woorden zijn bedoeld om je te onderwijzen, te genezen, leven te geven, te inspireren en te leiden. Het lezen van de Bijbel is essentieel om richting aan ons leven te geven. In onze ups en downs kunnen we altijd...

How to grow spiritually?

Hoe kunnen we geestelijk groeien?

Dit is een heel belangrijke vraag die elke nieuwe christen zich zou moeten stellen. Christen worden is het begin van een nieuw leven, een nieuwe vriendschap en relatie met God, de Schepper van hemel en aarde. Het is...

What is faith all about?

Wat is geloof?

Geloof is een volledig vertrouwen in iets. Om in deze wereld te kunnen leven, moet je geloof en vertrouwen hebben. Je stapt bijvoorbeeld in een vliegtuig omdat je erop vertrouwt dat de piloot je veilig naar je...