Bijbelwoord.nl

Wat is een Christelijk huwelijk?

Een Christelijk huwelijk is een huwelijk dat gesloten is en functioneert volgens Bijbelse principes. Het is een huwelijk tussen één man en één vrouw (Genesis 2:24, Mattheüs 19:4-5). In een Christelijk huwelijk is er geen ruimte voor meerdere mannen of vrouwen. Ook een “huwelijk” tussen twee mannen of twee vrouwen is geen huwelijk naar Bijbelse maatstaven. Een Christelijke huwelijk is een levenslang verbond tussen één man en één vrouw.

Lees meer

Can you kiss before marriage?

Kun je voor het huwelijk zoenen?

In sommige culturen is zoenen een veel voorkomende vorm van begroeting onder vrienden en familieleden. Deze vraag gaat duidelijk over iets anders; het gaat over het romantische zoenen tussen geliefden. Is dat goed voor...

Belofte ten overstaan van God

Een Christelijk huwelijk is begonnen met een belofte voor God om elkaar trouw te zijn. In Maleachi 2:14 staat: “...Omdat de HEERE Getuige is tussen u en de vrouw van uw jeugd”. Spreuken 2:17 spreekt over een overspelige vrouw “die de leidsman van haar jeugd verlaat, en het verbond van haar God vergeet”. Het woord verbond refereert hier aan het huwelijk. Dit vers laat zien dat het huwelijk een verbond is ten overstaan van God.

Belofte ten overstaan van andere mensen

Er moet ook een belofte zijn ten overstaan van andere mensen, zodat de maatschappij het stel als echtpaar kan behandelen. Op deze manier kan het stel ook verantwoordelijk gehouden worden voor de beloften die ze elkaar gedaan hebben ten overstaan van getuigen. Toen Jezus in gesprek was met de Samaritaanse vrouw bij de waterput, zei Hij: “Vijf mannen hebt u gehad en die u nu hebt, is uw man niet” (Johannes 4:18). Deze vrouw leefde samen met een man, maar hij was niet haar echtgenoot omdat ze elkaar nooit in het openbaar trouw beloofd hadden, dus Jezus beschouwde hen als ongetrouwd.

Geslachtsgemeenschap

Normaal gesproken hoort geslachtsgemeenschap bij een huwelijk (Genesis 2:24, Mattheüs 19:4-5) (tenzij handicaps of andere omstandigheden verhinderen dat een stel geslachtsgemeenschap heeft). Geslachtsgemeenschap heeft alleen een geldige plaats binnen de verbondsrelatie van een huwelijk. Seksuele relaties buiten het huwelijk zijn overspel en dus immoreel (Hebreeën 13:4).

Geen plaats voor egoïsme

Een Christelijk huwelijk verbeeldt de relatie tussen Christus en de gemeente (Efeze 5:32). Christus gaf Zichzelf over voor de gemeente; zo moeten mannen zichzelf overgeven voor hun echtegenotes en hen liefhebben als hun eigen lichaam (Efeze 5:25-29). En zoals de kerk onderdanig is aan Christus, zo moeten vrouwen onderdanig zijn aan hun eigen mannen en hen erkennen als hoofd van het gezin (vers 22-24). Er is geen plaats voor egoïsme in een Christelijk huwelijk. Het echtpaar moet elkaar in ere houden (1 Petrus 3:1-7). Een Christelijk huwelijk weerspiegelt de relatie tussen Christus en de gemeente. Daarin past wederzijdse liefde, trouw en een dienende houding van beide kanten.

Worstelingen in het huwelijk

Natuurlijk leven we in een gevallen wereld en worstelen Christenen vaak ook in hun huwelijk. Maar ondanks alle moeilijkheden zijn beide partners geroepen om Christus te weerspiegelen in hun huwelijk. Dat betekent dat ze bereid zijn elkaar te vergeven. Het betekent dat ze gehoorzaam willen zijn aan God en aan Zijn Woord dat echtparen opdraagt elkaar trouw te zijn, ook als het niet zo soepel loopt. Het betekent dat het stel ernaar streeft om God te eren in hun relatie. God zal ons de genade daartoe geven, als we Hem erom vragen! (Hebreeën 4:14-16).