three-gods-muslim

Geloven christenen in drie goden?

Ik hoorde dat Christenen in drie goden geloven. Is dat waar? De Bijbel vertelt duidelijk dat er maar één God is. In Deuteronomium 6:4 lezen we: “Hoor, Israël: de Heer onze God, de Heer is één.” Jezus...

Wat betekent het dat God heilig is?

Veel Bijbelteksten spreken over Gods heiligheid. Laten we er een paar lezen: “Heilig, heilig, heilig is de Heere God, de Almachtige, Die was, Die is, en Die komt!” (Openbaring 4:8, naar Jesaja 6:1-3) “Wie zou U niet...

Category God

Wat is Gods karakter

Je leert iemand kennen door te zien wat hij met zijn leven doet, hem te ontmoeten en samen dingen te doen. Dat geldt ook voor God. Door de verhalen in de Bijbel leren we God kennen, omdat ze ons laten zien wat God deed...