Bijbelwoord.nl

Gebed

Bidden is praten met God. Het is persoonlijke communicatie met de God Die we dienen en liefhebben en eren. Dat maakt bidden tot een onmisbaar onderdel van het Christelijke leven. We kunnen persoonlijk bidden, overal en altijd. Maar we kunnen ook samen met andere gelovigen bidden in kerkdiensten of andere bijeenkomsten.

Lees meer

Hoe bid ik volgens de wil van God?

Hoe bid ik volgens de wil van God?

Ik las in de Bijbel, in 1 Johannes 5:14 : “En dit is de vrijmoedigheid die wij hebben in het toegaan naar God, dat Hij ons verhoort, telkens als wij iets bidden.” Maar hoe weet ik dat ik bid volgens Gods wil...

Waarom vasten christenen?

Voor degenen die het nog nooit hebben gedaan, lijkt vasten misschien een bizarre praktijk. Waarom zou je uit vrije wil niet eten, terwijl je honger hebt? In de moderne wereld is genotzucht en onmiddellijke bevrediging...

Why does God not always answers prayer?

Waarom verhoort God soms onze gebeden niet?

Waarom verhoort Hij soms onze gebeden niet? Allereerst moeten we vaststellen dat God goed voor ons zorgt. Hoe weten we dat? Omdat Christus voor ons zondaren stierf (Romeinen 5:8). God gaf ons Zijn Zoon, het dierbaarste...

Lees je Bijbel, bid elke dag

Het is een goede gewoonte om regelmatig te bidden. Een bekend kinderlied adviseert ons: "Lees je Bijbel, bid elke dag". In 1 Thessalonicenzen 5:17 worden we zelfs aangespoord: "Bid zonder ophouden". Dat betekent niet dat je letterlijk elk moment van je leven moet bidden, maar dat het gebed een belangrijk en voortdurend deel van je dagelijks leven moet zijn. Het is onze levensadem, zogezegd. In zijn brief aan de Kolossenzen gebruikt Paulus andere woorden voor hetzelfde concept: "Houd sterk aan in het gebed, en wees daarin waakzaam met dankzegging (Kolossenzen 4:2). En we kunnen nog veel meer Bijbelteksten opnoemen die ons aansporen om regelmatig te bidden. Kennelijk is die een belangrijk onderdeel van het Christelijke leven.

Een goed voorbeeld van zo’n gebedsleven is de Heere Jezus. Zijn leven was vol met preken, genezen en reizen. En toch nam Hij tijd voor gebed. Meerdere keren lezen we in de Evangeliën dat Jezus naar een rustige plek ging om te bidden – soms een hele nacht lang.

Voorbeelden van gebed

Bidden is iets dat je leert door het te doen, maar ook door voorbeelden. Door de hele Bijbel en kerkgeschiedenis heen hebben mensen het gebed gebruikt om God te prijzen voor Zijn grootheid, om Hem te danken voor Zijn liefde, om Hem om vergeving te vragen en om Zijn hulp te vragen in moeilijke omstandigheden. Veel van deze gebeden zijn in de Bijbel opgeschreven. Bovendien leerde Jezus Zelf Zijn discipelen bidden: Hij leerde hen het Onze Vader.

We kunnen dit gebed letterlijk opzeggen. Dat gebeurt al eeuwenlang door ontelbare Christenen wereldwijd. Maar we kunnen het ook als richtlijn nemen en onze eigen woorden gebruiken. We mogen zelfs gewoon ons hart uitstorten voor de Heere en Hem alles vertellen wat ons bezighoudt.

Wat is het doel van gebed?

Bidden heeft meerdere doelen. Allereerst is het bedoeld om God te verheerlijken. We prijzen Hem voor Wie Hij is, en voor wat Hij voor ons heeft gedaan. Dat kan heel algemeen zijn, bijvoorbeeld "Uw Naam worde geheiligd". Het kan ook heel specifiek en persoonlijk zijn: “Heere, ik dank U voor Uw genade, ik prijs U voor Uw oneindige liefde voor mij”.

Ten tweede is bidden en manier om onze nood voor God te brengen. We mogen Hem vertellen over onze problemen en angsten, over onze lichamelijke en geestelijke noden. We kunnen ook bidden voor mensen om ons heen. In Lukas 11:9 belooft Jezus: "Bid, en u zal gegeven worden; zoek, en u zult vinden; klop, en er zal voor u opengedaan worden." Dat betekent niet dat we altijd krijgen wat we willen – hetzij een nieuwe auto, een glanzende carrière, of wat dan ook. Gelukkig niet, want we zouden waarschijnlijk vaak om dingen vragen die helemaal niet ins ons voordeel zijn. Omdat we God kennen als onze liefhebbende Vader, kunnen we erop vertrouwen dat Hij het beste weet wat goed voor ons is – en dat Hij ons dat graag wil geven.

Een derde doel van gebed is het verdiepen van onze relatie met God, en onszelf laten veranderen naar Zijn wil. Door ons hart voor Hem uit te storten, door in verbinding te blijven met de Bron van Leven, zullen we geestelijk groeien. Zelfs als God niet altijd onze omstandigheden verandert zoals wij vragen, kan Hij ons door onze moeilijkheden heen dragen en ons heilig maken.