re there any errors in the Bible?

Staan er fouten in de Bijbel?

De Bijbel is het woord van God. God is getrouw en betrouwbaar. Alles wat Hij zegt is waar. Om die reden zijn er geen fouten te vinden in de Bijbel. Jezus zegt dat we de Bijbel kunnen vertrouwen Het belangrijkste in het...

Waarom zou ik de Bijbel geloven?

Hoe kan ik geloven dat wat de Bijbel zegt waar is? Als de Bijbel het Woord van God is, dan zal de Bijbel 100% waar zijn, onfeilbaar, volmaakt en zonder dwaling (Psalm 19:7), want elk woord in de Bijbel komt van God (2...

Logos

Wie of wat is de “Logos”?

“In het begin was het Woord [Logos] en het Woord was bij God en het Woord was God” (Johannes 1:1) De apostel Johannes schreef het vierde evangelie in de Bijbel. Zijn doel was om te laten zien dat Jezus de Christus is...