Bijbel

De Bijbel is een boek, maar geen gewoon boek. Het is Gods boodschap aan ons mensen, door de eeuwen heen opgeschreven door menselijke schrijvers en verzameld in één boek. De Bijbel bevat verschillende genres: historische boeken, poëzie, profetische boeken en brieven. In al hun diversiteit bieden de Bijbelboeken een coherente boodschap die relevant is voor ieder mens op aarde.

Kernthema’s van het Christelijk geloof

Als je wilt weten waar het Christendom over gaat, geven deze artikelen je een overzicht van de belangrijkste thema’s.

Een goed startpunt is ons artikel Wie is God? of de overzichtspagina over Jezus.

Christelijk leven

Als je Christen bent, heeft dat invloed op je hele leven. Het verandert wie je bent en wat je doet. Kies één van de thema’s om meer te ontdekken.