Blik op de toekomst

… terwijl wij verwachten de zalige hoop en verschijning van de heerlijkheid van de grote God en onze Zaligmaker, Jezus Christus.” (Titus 2:13)

Aan de ene kant is het christelijk geloof stevig gefundeerd op gebeurtenissen uit het verleden: de schepping van een volmaakte wereld door God, de zondeval die mens en schepping in het ongeluk stortte, de menswording van God de Zoon, Zijn kruisdood, Zijn opstanding uit de dood en de komst van de Heilige Geest. Aan de andere kant is het geloof echter sterk gericht op de toekomst. Gods reddingsplan voor deze aarde is nog niet voltooid; wij zitten er middenin! We wachten op het moment dat Jezus Christus voor de tweede keer naar de aarde komt. De eerste keer kwam Hij als een kleine, kwetsbare baby. Maar als Hij terugkomt, is dat met goddelijke heerlijkheid. Dan zal Hij voorgoed een einde maken aan zonde en onrecht, aan verdriet en gebrokenheid. Dan zal Hij ook een rechtvaardig oordeel vellen over ieder mens persoonlijk. Voor degenen die Hem tijdens hun leven hebben afgewezen, zal dat een verschrikkelijk moment zijn. Voor gelovigen is het echter iets om naar uit te zien als een “zalige hoop”, omdat ze dan voor eeuwig bij de Heere mogen zijn en geen last meer zullen hebben van de zonde en haar gevolgen. Pas dan is hun redding voor 100% voltooid.

Hoe kijk jij uit naar Jezus’ wederkomst: met angst, met ongeloof of met verlangen?

Deel artikel