Bijbelbasis

Dit is een cursus van 15 lessen. BijbelbasisHet zal je de hoogtepunten van de Bijbel laten zien, Gods boodschap aan jou. Elke les wordt gevolgd door vragen. Wanneer beschikbaar, krijg je een mentor die je antwoorden zal controleren en aan wie je vragen kunt stellen. We hopen dat je van de cursus geniet en dat het je zal helpen om dichter bij God te komen!

Nu beginnen met de gratis cursus

Het leven van Jezus

Volg het leven van Jezus zoals beschreven in het evangelie door Lukas, verbeeld in de meest bekeken film ter wereld. Deze cursus heeft 15 lessen. Na het afronden van de eerste les krijg je een eigen mentor die de antwoorden nakijkt en aan wie je vragen kunt stellen. Deze cursus helpt je om te begrijpen wat en wie Jezus voor jou kan betekenen.

Nu beginnen met de gratis cursus

Eeuwig leven

Deze cursus wijst de weg naar eeuwig leven. Het is Gods boodschap aan jou persoonlijk. Deze boodschap is het kennen van Jezus Christus en verzoening met God.

Nu beginnen met de gratis cursus

Het onze Vader

In deze cursus zullen we het Onze Vader lezen en analyseren. Het bekendste gebed op aarde. Het gebed dat Jezus aan Zijn discipelen leerde om te bidden. Een gebed wat wereldwijd en door allerlei denominaties gebeden wordt.

Nu beginnen met de gratis cursus

Het lijden van Job

Het boek Job is een lastig boek. De centrale thema’s ‘lijden’ en ‘strijden’ gaven Job en geven ons veel hoofdbrekens. Waarom lijden onschuldigen en rechtvaardigen? Is lijden een straf? Waar is God? Wie is God? Wil ik zo’n God eigenlijk wel?

Nu beginnen met de gratis cursus

Bijbellezen in context – het penninkje van de arme weduwe

In deze cursus zullen we het verhaal over de arme weduwe in Marcus 12:41-44 lezen en analyseren. Hierbij zullen we eerst kijken naar het verhaal zelf en onze eigen context, die verrijkend kan werken, maar ook een valkuil kan vormen bij het begrijpen van het verhaal.

Nu beginnen met de gratis cursus

De Bijbel door – Deel 1

Deze cursus neemt je mee door 14 Bijbelboeken. Elke les bestaat uit 10 meerkeuzevragen en twee open vragen om over na te denken of praten met je mentor. Sommige antwoorden kun je terugzien in het filmpje, andere moet je zelf opzoeken in de Bijbel. Als je de cursus helemaal doorlopen hebt, krijg je een certificaat.

Nu beginnen met de gratis cursus

De Bijbel door – Deel 2

De Bijbel door 2Dit is een vervolg op de cursus ‘De Bijbel door en behandelt 15 Bijbelboeken. Elke les bestaat weer uit 10 meerkeuzevragen en twee open vragen. Door middel van video’s en Bijbelteksten krijg je de antwoorden. Je wordt begeleid door een mentor en na het afronden van de cursus ontvang je een certificaat.

Nu beginnen met de gratis cursus

De Bijbel door – Deel 3

De Bijbel door 3Deze derde cursus neemt je mee door 12 bijbelboeken: Leveticus, Ruth, Esther, Spreuken, Klaagliederen, Amos, Habakuk, Lukas, Filippenzen, Kolossenzen, 1&2 Petrus. Je wordt begeleid door een mentor en na het afronden van de cursus ontvang je een certificaat.

Nu beginnen met de gratis cursus

De Bijbel door – Deel 4

De Bijbel door 3Deze derde cursus neemt je mee door 12 bijbelboeken: Leveticus, Ruth, Esther, Spreuken, Klaagliederen, Amos, Habakuk, Lukas, Filippenzen, Kolossenzen, 1&2 Petrus. Je wordt begeleid door een mentor en na het afronden van de cursus ontvang je een certificaat.

Nu beginnen met de gratis cursus

De Bijbel door – Deel 5

De Bijbel door 3Deze derde cursus neemt je mee door 12 bijbelboeken: Leveticus, Ruth, Esther, Spreuken, Klaagliederen, Amos, Habakuk, Lukas, Filippenzen, Kolossenzen, 1&2 Petrus. Je wordt begeleid door een mentor en na het afronden van de cursus ontvang je een certificaat.

Nu beginnen met de gratis cursus