Bijbelwoord.nl

Bijbelse woorden

Home » Bijbelse woorden
What is sin

Wat is zonde?

De Catechismus van Westminster en andere geloofsbelijdenissen definiëren zonde als “een gebrek aan overeenstemming met, of een overtreding van de wet van God”. Hieronder willen we de essentie van zonde ontdekken door...

Wat is geloof?

Geloof is een volledig vertrouwen in iets. Om in deze wereld te kunnen leven, moet je geloof en vertrouwen hebben. Je stapt bijvoorbeeld in een vliegtuig omdat je erop vertrouwt dat de piloot je veilig naar je...

Wijsheid

Wat is echte wijsheid?

De Bijbel zegt dat de wijsheid van de wereld dwaasheid is bij God. Wat is echte wijsheid? Moeten we daarvoor zoveel mogelijk weten? Of bedoelt God iets anders? Vreze des Heeren De Bijbel geeft een heel kort antwoord op...