Bijbelwoord.nl

Category - Bijbel vragen

Wie is God de Heilige Geest?

De Heilige Geest is de derde persoon van de Drie-eenheid. Hij wordt vele malen genoemd in het Oude Testament. Hij wordt dan “de Geest van God” of “de Geest van de Heere” genoemd (zie bijvoorbeeld...

kerk

Wat en waar is de ware kerk?

Er zijn ontzettend veel kerken. Hierbij gaat het dan niet om mooie of minder mooie gebouwen die als gebedshuis gebruikt worden, maar om mensen die bij elkaar komen en samen God te aanbidden. Maar welke kerk is de ware...

Jezus

Waar is Jezus nu?

Jezus kwam ongeveer tweeduizend jaar geleden naar deze aarde. Hij leefde ongeveer 33 jaar, stierf aan het kruis, werd opgewekt uit de dood en toen, na veertig dagen, keerde Hij terug naar de hemel (Lucas 24 vers 50, 51)...

Join 6000+ readers

And get all latest articles in your inbox
SUBSCRIBE