Bijbelwoord.nl

Category - Bijbel vragen

Waar is Jezus nu?

Jezus kwam ongeveer tweeduizend jaar geleden naar deze aarde. Hij leefde ongeveer 33 jaar, stierf aan het kruis, werd opgewekt uit de dood en toen, na veertig dagen, keerde Hij terug naar de hemel (Lucas 24 vers 50, 51)...

Kan ik met God praten?

Iedereen kan op elk moment met God praten. Op elk moment; maar de brandende vraag is of God wel of niet wil luisteren? God zegt dat er sommige mensen zijn naar wie Hij niet wil luisteren, ongeacht hoeveel ze bidden...

Mag een christen bloed eten?

In het Oude Testament wordt herhaaldelijk gewaarschuwd tegen het eten van bloed of vlees waar nog  bloed in zit. Er staat in Leviticus 19:26: “U mag niets eten waar nog bloed in zit”. Als dieren geslacht werden moest er...

Join 6000+ readers

And get all latest articles in your inbox
SUBSCRIBE