Bijbelwoord.nl

Category - Bijbel vragen

Hoe belangrijk zijn onze keuzes?

Zijn al onze goede keuzes in het leven het werk van de Heilige Geest en zijn al onze slechte keuzes in het leven het resultaat van onze gehechtheid aan de werken van het vlees? Ja. Dit geeft de glorie aan God, aan wie...

Waarom is Pinksteren belangrijk?

Waarom is Pinksteren belangrijk?

In het Oude Testament was het Pinksterfeest een viering die 50 dagen na het joodse paasfeest plaatsvond (Leviticus 23 vers 16, Exodus 34 vers 22). In het Nieuwe Testament kwam de Heilige Geest op de dag van Pinksteren ...

Geest

Wie is God de Heilige Geest?

De Heilige Geest is de derde persoon van de Drie-eenheid. Hij wordt vele malen genoemd in het Oude Testament. Hij wordt dan “de Geest van God” of “de Geest van de Heere” genoemd (zie bijvoorbeeld...

kerk

Wat en waar is de ware kerk?

Er zijn ontzettend veel kerken. Hierbij gaat het dan niet om mooie of minder mooie gebouwen die als gebedshuis gebruikt worden, maar om mensen die bij elkaar komen en samen God te aanbidden. Maar welke kerk is de ware...