Bijbelwoord.nl

Category - Bijbel onderzoek

Verandert God (wel eens) van gedachten?

De Heere is onveranderlijk in Zijn Wezen en in Zijn bedoelingen met deze wereld en met ons, mensen. Zijn scheppingsdoel staat Hem, ook na de zondeval, nog steeds voor ogen. Hij blijft de Schepper en onderhouder van deze...

Wat is echte wijsheid?

De Bijbel zegt dat de wijsheid van de wereld dwaasheid is bij God. Wat is echte wijsheid? Moeten we daarvoor zoveel mogelijk weten? Of bedoelt God iets anders? Vreze des Heeren De Bijbel geeft een heel kort antwoord op...