Bijbelwoord.nl

Bijbel onderzoek

Welk plan heeft God voor Israël?

Israël, dat kleine strookje land met ongeveer 6 miljoen inwoners, krijgt herhaaldelijk wereldwijd aandacht. In die zin is Israël uniek! David zegt in 1 Kronieken 17:21: ‘En wie is als Uw volk Israël, het enige...

Wijsheid

Wat is echte wijsheid?

De Bijbel zegt dat de wijsheid van de wereld dwaasheid is bij God. Wat is echte wijsheid? Moeten we daarvoor zoveel mogelijk weten? Of bedoelt God iets anders? Vreze des Heeren De Bijbel geeft een heel kort antwoord op...

Wanneer is het einde van de wereld?

Wanneer is het einde van de wereld?

Ik ben bang. Je leest over kernwapens, klimaatverandering: hoe lang kan dit doorgaan? Wanneer is het einde van de wereld? Dreigend Ik kan begrijpen dat je je zorgen maakt. Als je de krant leest of de media volgt kan de...

kwaad

Waarom tolereert God nog het kwaad?

Waarom tolereert God al zoveel eeuwen het kwaad, de goddeloosheid en het lijden? Waarom grijpt God niet in? Waar wacht Hij op? Heilig Het antwoord op deze vragen lezen we in de brief van Paulus aan Titus. Alles wat God...