Wat zegt de Bijbel over bezorgdheid?

Elk mens maakt zich wel eens ergens zorgen om. Met eigen ogen zien we gebroken gezinnen, financiële nood, armoede en werkeloosheid. We komen dan tot het besef dat er iets mis is met deze wereld. Dood en onzekerheid kwamen in de wereld als gevolg van de zonde.

Bezorgdheid

We willen tegen die onzekerheid vechten. We wensen zekerheid. En als we niet onder controle hebben wat komen gaat, beginnen we ons zorgen te maken.
Opmerkelijk is dat Jezus Zijn volgelingen erop wijst hoe God voor ons wil zorgen:
“Daarom zeg Ik u: Wees niet bezorgd over uw leven, over wat u eten en wat u drinken zult; ook niet over uw lichaam, namelijk waarmee u zich kleden zult. Is het leven niet meer dan het voedsel en het lichaam meer dan de kleding? […] En wat bent u bezorgd over de kleding? Kijk naar de lelies in het veld, hoe ze groeien; ze werken niet en spinnen niet; en Ik zeg u dat zelfs Salomo in al zijn heerlijkheid niet gekleed ging als één van deze. Als God nu het gras op het veld, dat er vandaag is en morgen in de oven geworpen wordt, zo bekleedt, zal Hij u niet veel meer kleden, kleingelovigen? Wees daarom niet bezorgd en zeg niet: Wat zullen wij eten? Of: Wat zullen wij drinken? Of Waarmee zullen wij ons kleden? Want al deze dingen zoeken de heidenen. Uw hemelse Vader weet immers dat u al deze dingen nodig hebt. Maar zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden. Wees dan niet bezorgd over de dag van morgen, want de dag van morgen zal voor zichzelf zorgen; elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad.” (Mattheüs 6:25; 6:28-34)

Zekerheid

Wat Jezus ons hier wil leren, is dat we moeten uitzien naar de eeuwige en hemelse zekerheid. Het is zo ontzettend belangrijk dat we eerst Gods Koninkrijk en Zijn gerechtigheid zoeken. En verder ons bezig houden met het werk dat God ons te doen geeft. Alle werk moet worden gedaan in de zekerheid dat we dat voor Gods Koninkrijk doen door het geloof in Christus.

De apostel Paulus schrijft in zijn brief aan de Filippenzen dat ze zich nergens zorgen over hoeven te maken, maar “laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God; en de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en gedachten bewaken in Christus Jezus.” (Filippenzen 4:6-7)
Te midden van alle onzekerheid in deze wereld zegt God tegen ons, dat we niet bezorgd hoeven te zijn. Christenen hebben een hoop die alle zekerheid (of beter onzekerheid) van deze wereld overtreft.

Vertrouwen

Laat deze boodschap je niet ontmoedigen wanneer je twijfelt of je zorgen maakt. Laat je ook niet wijsmaken dat je dit gebod van Jezus Christus niet kunt opvolgen. Hij is je Hogepriester. Hij stierf voor jou! En Hij kon dat doen, omdat Hij “zag op de vreugde die Hem in het vooruitzicht was gesteld” (Hebreeën 12:2). In die vaste overtuiging ging Hij naar het kruis, omdat Hij zag op de eeuwige heerlijkheid. En Hij bidt voor jou. Hij kent jou, ook je zwakheid.
Vertel Hem al je twijfels en onzekerheden. Hij kan meevoelen met je zwakheid (Hebreeën 4:15). Door de kracht van de Heilige Geest zal Hij Zijn werk ook in jouw leven volbrengen, zodat je tot het einde toe zult volhouden.

Deel artikel