Bevrijd van angst voor de dood

Dood, waar is uw prikkel? Graf, waar is uw overwinning?” (1 Korinthe 15:55)

De meest existentiële angst waar veel mensen mee worstelen, is de angst voor de dood. We weten allemaal dat het menselijk leven eindig is en we zien andere mensen sterven. Maar niemand kan ons uit ervaring vertellen hoe het voelt om te sterven of wat er na de dood gebeurt. Dat is beangstigend.

Toch roept de apostel Paulus uit: “Dood, waar is uw prikkel? Graf, waar is uw overwinning?” (1 Korinthe 15:55). Hij lijkt helemaal niet bang te zijn voor de dood! Hoe kan dat?

Paulus weet dat de dood niet het laatste woord heeft als je gelooft in Jezus Christus. Hij heeft de dood overwonnen toen Hij, drie dagen na Zijn kruisiging, opstond uit het graf. Zoals Hij zegt in Openbaring 1:18, “Ik ben dood geweest en zie, Ik ben levend tot in alle eeuwigheid. Amen. En Ik heb de sleutels van het rijk van de dood en van de dood zelf.”
Net zoals Jezus uit de dood opstond, zo zullen al Zijn kinderen opgewekt worden als onvergankelijke en onsterfelijke mensen als Jezus terugkomt. Paulus verlangt daar zo sterk naar, dat hij de dood als “winst” beschouwt. Hij zegt: “Ik heb de begeerte om heen te gaan en bij Christus te zijn, want dat is verreweg het beste” (Filippenzen 1:23).

Omdat Jezus is opgestaan, hoeven Christenen niet meer bang te zijn voor de dood. Die is overwonnen door de Levende, en alle gelovigen zullen met Hem opgewekt worden.

Deel artikel