Bevat de Bijbel Gods Woord of is het zelf Gods woord?

Does the Bible contain God's Word or is it God's Word itself?

Hoe weet ik of mijn vader al of niet van me houdt? De enige manier om deze vraag te beantwoorden is, horen wat mijn vader zegt en zien wat hij doet. Nu, niet iedereen heeft hier op aarde een vader, maar iedereen die christen is, heeft wel een Vader in de hemel. Hij is groter, dichterbij, ouder en belangrijker dan welke vader op aarde ooit zou kunnen zijn. Daarom is het van vitaal belang dat we weten dat onze hemelse Vader van ons houdt en dat wij Hem dat horen zeggen. En dat is ook waarom in antwoord op de vraag “Bevat de Bijbel Gods Woord, of is het zelf Gods Woord?” het antwoord niet is: een van beide – of / of… maar beide – en/en.

Gods Woord volgens Karl Barth

Het idee dat de Bijbel niet Gods Woord is, maar alleen Gods Woord bevat, is vandaag de dag erg populair, vanwege de theoloog Karl Barth. Hij dacht dat Gods Woord uit drie delen bestond: De openbaring van God, de Schrift en de prediking.
Gods openbaring is aanwezig in de Schrift, maar is niet hetzelfde als de Schrift. Hoewel zijn ideeën erg populair zijn, en enkele nuttige dingen bevatten, levert dit idee een groot probleem op.

We hoeven niet te zoeken naar Gods Woord in de Bijbel

Stel je voor dat mijn vader ver weg woonde en me een paar brieven had geschreven. Maar ik ontvang deze brieven niet rechtstreeks. In plaats daarvan wordt mij verteld dat ze ergens verstopt zitten in een enorme stapel brieven, die er precies zo uitzien! Als ik niet zou weten welke brieven werkelijk van zijn hand waren, hoe zou ik dan echt kunnen weten wat mijn vader mij te zeggen had? Als de Bijbel alleen maar Gods Woord ‘bevat’, dan zit ik er mee dat ik niet weet, in hoeveel van de Bijbel het God is, die tot mij spreekt, en waar in de Bijbel ik dat kan vinden. Ik zou zorgvuldig moeten kiezen naar welke gedeelten in de Bijbel ik zou moeten luisteren, en ik zou niet echt kunnen weten of ik God hoorde (spreken) of niet.

Alle verzen van de Bijbel zijn het Woord van God

Daarom hoeven we ons in werkelijkheid gelukkig geen zorgen te maken over dit probleem, want Karl Barths visie was niet helemaal juist. De apostel Petrus zegt: “Want nooit is profetie voortgekomen uit de wil van een mens, maar, door de Heilige Geest gedreven, hebben mensen van Godswege gesproken” (2 Petrus 1:21). En hij is het eens met de apostel Paulus, die zegt: “Heel de Schrift is door God ingegeven…..” (2 Timotheüs 3:16). Deze teksten kunnen niets minder betekenen dan dat alle woorden van de Bijbel op zichzelf (zoals oorspronkelijk geschreven, in de oorspronkelijke talen) het Woord van God zijn.

Het gaat niet om de Bijbel op zichzelf

Als we echter alleen maar geloven dat de Bijbel zelf het Woord van God is, dan lopen we gevaar de Bijbel te gaan aanbidden. Veel moslims geloven dat ze niet de (echte) Koran lezen, tenzij ze die in het Arabisch origineel lezen. En sommigen behandelen de woorden als een soort amulet of gelukshanger. Het is een vergissing als christenen de Bijbel op deze manier behandelen. Voor ons zijn de woorden op zich niet magisch, maar ze zijn belangrijk vanwege hun betekenis.

Jezus’ woorden vind je in de Bijbel

Terwijl de Bijbel zelf het Woord van God is, bevat het ook het Woord van God: het eeuwige Woord van God, Jezus Christus. We kunnen Jezus niet zien of aanraken, maar de apostelen konden dat wel, en de apostel Johannes schrijft: “Wat wij gezien en gehoord hebben, verkondigen wij ook u…” (1 Johannes 1:3). We kennen Jezus door de woorden van de Bijbel.

Door de Bijbel leren we God kennen

Ik lees de brieven van mijn vader, omdat ik hem wil horen zeggen, dat hij van me houdt. Ik wil zijn brieven beter leren kennen, omdat ik mijn vader beter wil leren kennen. Omdat de Bijbel Gods Woord is, moeten we die beter leren kennen, maar dit is niet ons uiteindelijke doel. Ons uiteindelijke doel is, Jezus beter te leren kennen, het Woord van God, Hem die de Bijbel bevat.

Dus, bevat de Bijbel het Woord van God, of is dit zelf het Woord van God? Ja! Beide – en/ en.

Deel artikel