Bijbelwoord.nl
Cherubijnen bij het paradijs, wat is hun betekenis?

Cherubijnen bij het paradijs, wat is hun betekenis?

Als de mens uit het paradijs wordt verdreven, verschijnen er cherubijnen. Wat is hun taak en betekenis?

Bewaken

De cherubijnen zijn waarschijnlijk een speciale groep engelen. Bij de verdrijving van de mens uit het paradijs wordt gelijk hun belangrijkste taak zichtbaar: bewaken. Ze moeten hier voorkomen dat de mens terugkomt in het paradijs. Want door van de vrucht te eten was een grens weggevallen. De mens had kennis gekregen van goed en van kwaad. Als hij ook van de boom des levens zou eten, dan zou hij nog meer als God worden. Dan zou de mens, die in opstand was gekomen tegen God, eeuwig leven, maar zonder verbinding met zijn Schepper.

Nieuwe grenzen

Maar God wil de relatie juist herstellen. Daarom stelt Hij nieuwe grenzen. Dat doet Hij om te beginnen door hen het
paradijs uit te sturen. Je kunt dat allemaal lezen in Genesis 3, vooral vers 22-23: Toen zei de HERE God: Zie, de mens is geworden als één van Ons, omdat hij goed en kwaad kent. Nu dan, laat hij zijn hand niet uitsteken en ook van de boom des levens nemen en eten, zodat hij eeuwig zou leven! Daarom zond de HEERE God hem weg uit de hof van Eden, om de aardbodem te bewerken, waaruit hij genomen was. De cherubijnen worden als bewakers aangesteld. Adam en Eva worden het aardse paradijs uitgestuurd, opdat ze hun ogen zullen gaan richten op het hemelse paradijs.

Cherubijnen en de ark

Opvallend is dat ook in Exodus 25 en 26 wordt gesproken van cherubijnen: Dan zal Ik u daar ontmoeten en van boven het verzoendeksel, van tussen de twee cherubs, die zich op de ark van de getuigenis zullen bevinden en U moet ook een voorhangsel maken,(…)met cherubs erop. Hier zie je hetzelfde terugkomen. Twee standbeelden van cherubijnen op het deksel van de ark. Die ark was heel belangrijk om tot God te kunnen komen. Ook wordt het beeld van de cherubijnen geplaatst op het voorhangsel, een doek die de directe toegang tot Gods genade (de ark van het verbond) moest verhinderen. Ook hier worden cherubijnen dus opgevoerd als bewakers, om Gods heerlijkheid te bewaren (zie Hebreeen 9:5: “En boven op deze ark waren de cherubs van Gods heerlijkheid, die het verzoendeksel overschaduwden”).

De weg tot God

De Here Jezus heeft door Zijn dood aan het kruis de weg naar de hemelse Vader geopend voor allen die in Hem geloven (zie Hebreeën 10:19-20). Er staan dus geen wachtposten meer in tussen ons en God. We zijn te allen tijde welkom bij Hem!

100% gratis Bijbelcursus
Volg een 100% gratis internetcursus over de Bijbel. In 15 korte lessen leer je Gods boodschap voor jou kennen vanuit zijn Woord.
Klik hier voor meer informatie
Bijbelwoord

Bijbelwoord

Bijbelwoord brengt het Woord van God bij mensen via internet. Dit doen wij door middel van een Facebookpagina en deze website. Dagelijks delen wij Bijbelgedachten om te bemoedigen, onderwijzen en uit te dagen. Op Facebook gaat het vaak om korte citaten uit de Bijbel of tweets. Op de website plaatsen we langere artikelen en video’s die dieper ingaan op Gods Woord.

Gratis bijbelcursus

Wil je meer weten over God of heb je vragen over het geloof? Volg dan onze gratis cursussen.

Gratis registreren

Volg ons

Cherubijnen bij het paradijs, wat is hun betekenis?