Bestond Jezus al voordat Hij geboren werd?

Did Jesus exist before He was born?

Het juiste antwoord is: “Ja… en, nee!” Aan de ene kant bestond de Zoon van God altijd (Johannes 8:58; 17:5), want Hij was eeuwig met God (Johannes 1:1-2) en door Hem heeft God alle dingen geschapen (1 Korinthiërs 8:6; Kolossenzen 1:16-17; Hebreeën 1:2). Dus, ja, de Zoon van God bestond al voordat Jezus geboren werd. Maar, aan de andere kant, bestond “Jezus” nog niet, want de naam “Jezus” is pas aan de Zoon van God gegeven NADAT Hij de menselijke natuur had aangenomen en in deze wereld geboren werd (Mattheüs 1:25). Daarom is het meest precieze antwoord op de vraag “Ja… en nee!”

Als analogie kun je denken aan een huwelijk. In vele landen in de wereld verandert de vrouw haar naam als ze trouwt. Ingrid Smid zal bijvoorbeeld, als ze trouwt met Jan Jansen, haar naam veranderen naar Ingrid Jansen. Als we dan vragen “Bestond Ingrid Jansen al voordat ze trouwde?”, moeten we antwoorden “Ja”, omdat dezelfde persoon wel bestond voordat ze trouwde; maar, als we precies willen zijn, moeten we ook antwoorden “Nee”, omdat ze voor haar huwelijk nog niet Ingrid Jansen heette, maar Ingrid Smid.

Op soortgelijke manier bestond de Zoon van God vóór en nadat Hij geboren werd. Maar pas NA zijn geboorte werd deze Heilige Persoon genoemd met de naam “Jezus”.

Deel artikel