Bestaat reïncarnatie?

Reïncarnatie bestaat niet. In één Bijbelvers komt deze kwestie aan de orde: “En zoals het voor de mensen beschikt is dat zij eenmaal moeten sterven en dat daarna het oordeel volgt” (Hebreeën 9:27).

Eeuwige ziel in plaats van reïncarnatie

De gedachte van reïncarnatie is afkomstig van religies en wereldbeschouwingen waar alles in cirkels ronddraait. Niets verandert echt, de wereld gaat nergens heen. Wat was, is en zal altijd zijn. De Bijbel geeft ons een totaal andere kijk op het leven en de wereld. God schiep de wereld en Hij schiep de mens naar Zijn beeld. De mens kwam in opstand tegen God, maar God stuurde Zijn Zoon, de Here Jezus Christus, naar deze wereld om te lijden en te sterven voor onze zonden. Ieder mens heeft een eeuwige ziel, die van eeuwige betekenis is. Op een dag zal Jezus Christus naar deze wereld terugkeren om de levenden en de doden te oordelen.

Alle doden in Christus zullen opstaan

Dus volgens de Bijbel is er een rechte lijn vanaf het begin (schepping) tot het einde (de wederkomst van Jezus Christus). De Bijbel leert duidelijk dat aan het einde de doden zullen worden opgewekt (zie bijvoorbeeld 1 Korinthe 15:12-24). Dit is onmogelijk te rijmen met reïncarnatie. Want als de ziel van iemand al gereïncarneerd is in een ander mens, wat zou er dan uit de dood worden opgewekt? Maar als je je realiseert dat de Bijbel leert dat elk mens een unieke ziel heeft en verantwoording zal moeten afleggen aan God, dan zie je dat dit volkomen logisch is. 

De leer over de opstanding van de doden helpt ook om een ​​goed beeld te krijgen van wie de mens is. We zijn niet alleen maar onze ziel. Ons lichaam maakt evenzeer deel uit van wie we zijn. Daarom zullen lichaam en ziel worden herenigd – hoewel dat lichaam oneindig veel heerlijker zal zijn dan ons tegenwoordige lichaam (zie 1 Korinthe 15: 35-49).

Leef je leven voor Christus


We hebben maar één leven. En dit leven is beslissend voor waar we de eeuwigheid zullen doorbrengen. En het is dit leven waarin we de mogelijkheid hebben om voor de eeuwigheid vrucht te dragen. De Bijbelse leer dat “het voor de mensen beschikt is dat zij eenmaal moeten sterven en dat daarna het oordeel volgt” (Hebreeën 9:27), maakt dat ons tegenwoordige leven van enorme betekenis is. Leef het met volle teugen, door God de eer te geven, te genieten van Zijn Aanwezigheid en door het goede nieuws van redding voor zondaars door Jezus Christus te delen.

 

Deel artikel