Ben ik welkom in een kerkdienst als ik geen christen ben?

Het korte antwoord op deze vraag is: jazeker!

Voor de langere versie van dit antwoord moeten we iets dieper graven.

Is de kerk niet alleen voor christenen bedoeld?

De kerk is een plaats waar christenen elkaar ontmoeten. Maar het is geen besloten vergadering. Integendeel, omdat wij christenen ernaar verlangen dat de hele wereld God leert kennen, nodigen we graag ook ongelovigen uit om hen te laten zien wat het betekent om christen te zijn. Een kerk is een goede plaats om meer te ontdekken over het christelijk geloof! Je zou niet de eerste zijn die overtuigd raakt van wat hij hoort en zelf christen wordt…

Ieder gemeentelid was ooit een ongelovige

De kerk zit vol mensen die ooit ongelovig waren. Niemand is “automatisch” een christen vanaf zijn geboorte. We moeten allemaal “opnieuw geboren worden” en ons laten veranderen door de Heilige Geest. Gemeenteleden zijn ofwel tot geloof gekomen toen hun ouders hen meenamen naar de kerk, of ze hoorden het Evangelie van anderen. Dus, als jij (nog) niet gelooft of nog twijfelt wat je moet geloven, ben je niet de enige. Je hoeft niet te wachten tot je christen bent, voordat je naar de kerk kunt gaan!

Jezus heeft de toon gezet

Christenen willen Jezus volgen. Hij is hun Heer en Redder, maar ook hun voorbeeld. Jezus was heel uitnodigend richting mensen, ook naar “buitenbeentjes” en buitenstaanders. Hij zei: “Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust geven. Neem Mijn juk op u, en leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en u zult rust vinden voor uw ziel; want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht” (Mattheüs 11:28-30).

In de Joodse maatschappij in Jezus’ tijd werd neergekeken op mensen die de godsdienstige regels niet volgden. Maar Jezus zei: “Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen tot bekering te roepen, maar zondaars” (Markus 2:17). Hij ging om met gelovige en ongelovige mensen. Hij nodigde rijke en arme mensen, mannen, vrouwen en kinderen uit om bij Hem te komen en te luisteren naar Zijn onderwijs. Voor iedereen zette Hij de deur open om tot geloof te komen.

Wat kan je verwachten in een kerkdienst?

Iedere kerk is anders. Sommige zijn enorm, andere zijn klein; sommige zijn vrij formeel, andere juist meer spontaan. Sommige kerkdiensten duren meerdere uren, andere veel korter. Maar er zijn een aantal dingen die je in vrijwel elke kerkdienst zult zien: Bijbellezen, bidden, zingen en een preek om het Bijbelgedeelte uit te leggen en toe te passen. Ik schreef hier uitgebreider over in ons artikel “Wat gebeurt er in een kerkdienst?”.

Kan ik meedoen aan de kerkdienst of mag ik alleen toekijken?

Bezoekers kunnen aan de meeste onderdelen van kerkdiensten meedoen, als ze zich gewoon respectvol gedragen richting de gang van zaken in de bewuste kerk. Je kunt meezingen met de gemeente en luisteren naar de preek en de Bijbelgedeeltes die voorgelezen worden. Een kerkdienst is niet de juiste plek om je eigen mening te verkondigen – als je dingen wilt bespreken, kan dat in een gesprek achteraf, niet tijdens de dienst.

Eén ding waaraan je niet kunt meedoen als je geen belijdend christen bent, is het sacrament van het Heilig Avondmaal, ook wel eucharistie genoemd. Dit zal niet tijdens elke kerkdienst gevierd worden, maar wel regelmatig. Als christenen het Avondmaal vieren, eten ze een stukje brood en drinken een slokje wijn of druivensap als herinnering aan Jezus’ dood in hun plaats. De meeste kerken beperken dit tot volwassen gelovigen; kinderen en ongelovigen blijven gewoon op hun stoel zitten of geven het brood en de wijn door aan de volgende persoon.

Het andere sacrament is de doop. Dit sacrament wordt maar af en toe bediend, niet wekelijks. Als iemand voor het eerst lid wordt van een kerk, wordt hij of zij gedoopt. In sommige kerken worden baby’s gedoopt als hun ouders lid zijn van de gemeente. In andere kerken worden alleen volwassenen gedoopt als ze de bewuste keuze maken om te geloven in Jezus Christus als hun Zaligmaker. Gedoopt worden is een serieuze stap. Je kunt niet “voor de lol” gedoopt worden, of “om het eens uit te proberen” als je niet werkelijk gelooft.

Andere opties

Als het bijwonen van een kerkdienst (nu nog) een stap te ver is voor jou maar je wel meer wilt weten over het christelijk geloof, zijn er een paar andere opties die je kunt proberen.

  • Veel kerken hebben een website of Youtube-kanaal waar je hun diensten kunt zien. Dat is een goede manier om een eerste indruk te krijgen.
  • Veel christenen staan open voor vragen over hun geloof. Als je niet naar een kerk wilt gaan, probeer dan een gesprek te voeren met een aantal gelovigen.
  • Sommige kerken bieden basiscursussen voor ongelovigen aan waar je meer te weten komt over hun geloof en je vragen of twijfels kunt bespreken.
  • Als je geen christenen kent en er geen kerk in de buurt is, nodigen we je uit om je in te schrijven voor één van onze online cursussen en je vragen te bespreken met een persoonlijke mentor.

Deel artikel