Beloften nakomen

“En Jozua zei tegen de twee mannen, de verkenners van het land: Ga het huis van die vrouw, die hoer, binnen en breng de vrouw vandaar naar buiten, met alles wat van haar is, zoals u haar gezworen hebt.” (Jozua 6:22)

In voorbereiding op de verovering van het land had Jozua verkenners op pad gestuurd. Die waren in Jericho bijna betrapt en opgepakt, maar met hulp van de hoer Rachab waren ze ontsnapt. In ruil daarvoor had zij gevraagd: “Zweer mij toch bij de HEERE, omdat ik goedertierenheid aan u bewezen heb, dat u ook goedertierenheid zult bewijzen aan het huis van mijn vader, en geef mij een teken van trouw … dat u ons leven van de dood redden zult” (Jozua 2:12-13).
De verkenners beloofden Rachab en haar familie te zullen sparen, en Jozua hield zich aan die belofte. Nu Jericho was ingenomen en de inwoners werden gedood, gaf hij de opdracht om Rachab in veiligheid te brengen. Ze mocht bij het volk Israël gaan horen.

Als er verkiezingen in aantocht zijn, doen politici vaak allerlei beloften. Als zij gekozen worden, zullen ze ervoor zorgen dat alles beter wordt! Vaak blijken dit echter loze beloften te zijn die niet waargemaakt (kunnen) worden.
De Heere God is uitermate betrouwbaar. Hij komt altijd Zijn beloften na. Dat moeten wij ook doen.
Heb jij misschien beloften gedaan die je nog niet bent nagekomen? Kan je daar vandaag nog stappen in zetten?

Deel artikel