Beantwoordt God onze gebeden?

Does God answer prayer?

Degenen onder ons die in God geloven, geloven dat Hij onze gebeden hoort, maar geloven we ook allemaal dat Hij ze beantwoordt? Feitelijk doet Hij dat – op zijn eigen manier en op zijn eigen tijd. Het is misschien niet precies het antwoord dat we willen en dan vragen we ons misschien af of Hij echt van ons houdt. Maar na verloop van tijd zullen we ons realiseren dat de manier waarop Hij ons gebed heeft beantwoord, het beste voor ons is was.

Niet het antwoord dat we verwachten

De profeet Habakuk vroeg zich af of God echt van volk van Juda hield, waar de machtigen nauw betrokken waren bij zonde en corruptie. Ze onderdrukten de armen en machtelozen en God leek er niets aan te doen. In Habakuk 1: 2 vroeg Habakuk het volgende aan de Heere: “HEERE, hoelang roep ik om hulp en luistert U niet, roep ik tot U: Geweld! en verlost U niet?”

Op een bepaald punt in ons leven hebben we misschien dezelfde vraag gesteld. God antwoordde Habakuk, maar het was niet het antwoord dat hij verwachtte. Gods oplossing voor de zonde van Juda was om de meedogenloze Babyloniërs bij hen te doen binnenvallen. Habakuk klaagde en zei dat dat te veel was, maar God verzekerde Habakuk dat Hij ook de Babyloniërs zou aanpakken (Habakuk 1: 12–2: 20). Uiteindelijk erkende Habakuk dat God soeverein is. Hij is goed en wat er ook gebeurt, we kunnen op Hem vertrouwen:

“Al zal de vijgenboom niet in bloei staan en er geen vrucht aan de wijnstok zijn, al zal de opbrengst van de olijfboom tegenvallen en zullen de velden geen voedsel voortbrengen, al zal het kleinvee uit de kooi verdwenen zijn en er geen rund in de stallen over zijn – ik zal dan toch in de HEERE van vreugde opspringen, mij verheugen in de God van mijn heil. De HEERE Heere is mijn kracht, Hij maakt mijn voeten als die van de hinden, en Hij doet mij treden op mijn hoogten.” (Habakuk 3: 17-19)

De manieren waarop God ons gebed beantwoordt

Algemeen wordt aanvaard dat er drie manieren zijn, waarop God gebeden beantwoordt: ‘Ja’, ‘Nee’ en ‘Wacht’.

Ja
‘Ja’ is het antwoord waar we naar verlangen. En het is altijd het antwoord als we God vragen om onze zonden te vergeven in Jezus ‘ Naam. Alle gelovigen kunnen getuigen van de vele keren dat God gebeden positief heeft beantwoord – zij het om hulp om een iets dat kwijt is geraakt te vinden, het verzoek aan Hem om in te grijpen in een moeilijke situatie, het verzoek om genezing, bescherming enz.

Nee
‘Nee’ is het antwoord dat we allerminst willen ontvangen. Toch is het nog steeds een antwoord. Misschien begrijpen we het antwoord van God op dat moment niet. Maar na verloop van tijd zullen we ons realiseren dat er een bedoeling achter zit wanneer God ‘nee’ zegt. Een goed voorbeeld is het gebed om ledematen door Nick Vujicic, die zonder ledematen werd geboren. Toen het antwoord van God ‘Nee’ was, was Nick zo teleurgesteld dat hij zelfmoord wilde plegen. God heeft hem echter gebruikt om te laten zien dat er meer waarde is in Jezus dan in het hebben van ledematen. Nick weet nu waarom God ‘nee’ tegen hem zei.

Wacht
‘Wacht’ is ook een moeilijk antwoord om van God te ontvangen. Wanneer dit gebeurt, moeten we onszelf eraan herinneren dat God de controle heeft en zeker onze situatie aankan. We moeten Hem toestaan te blijven werken op de manier die Hij geschikt acht. We kunnen niet op Hem vooruitlopen en proberen dingen op onze manier te doen. In plaats daarvan moeten we echt geduld hebben en wachten op Gods tijdstip. Hoewel Habakuk het niet kon zien, werkte God de hele tijd. Hij doet in ons leven hetzelfde als bij zijn volgelingen. Hij is soeverein over alle details van ons leven. God beantwoordt inderdaad onze gebeden.

Deel artikel