Marten Visser

Wijsheid
Bijbelse woorden

Wat is echte wijsheid?

De Bijbel zegt dat de wijsheid van de wereld dwaasheid is bij God. Wat is echte wijsheid? Moeten we daarvoor zoveel mogelijk weten? Of bedoelt

Read More »
Wat is de drie-eenheid?
God

Wat is de Drie-eenheid?

God openbaart zich in de Bijbel als Schepper en Onderhouder van het universum. De Bijbel zegt ons duidelijk dat er maar één God is: ”Luister,

Read More »