Marten Visser

Geestelijk leven

Wat is leven naar de Geest?

Romeinen 8 wordt door velen beschouwd als het hoogtepunt van de Bijbel. Er is wel eens gezegd: de brief aan de Romeinen is de Himalaya

Read More »
refresh-holy-spirit
Heilige Geest

Hoe werkt de Heilige Geest?

De Heilige Geest maakt via de apostelen het evangelie bekend aan de kerk en aan iedereen die het horen wil. Dat onderwijs van de apostelen

Read More »
angel-gabriel
Geestelijke werkelijkheid

Wie is de engel Gabriël?

Gabriël is een van de twee engelen die in de Bijbel bij naam worden genoemd. Als we de vier verhalen lezen waarin hij genoemd wordt,

Read More »