Marten Visser

angel-gabriel
Geestelijke werkelijkheid

Wie is de engel Gabriël?

Gabriël is een van de twee engelen die in de Bijbel bij naam worden genoemd. Als we de vier verhalen lezen waarin hij genoemd wordt,

Read More »