Marten Visser

Dagelijkse Genade

Het komende koninkrijk

“En als u op weg gaat, predik dan: Het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen.” (Mattheüs 10:7) ‘Het koninkrijk van God’ is simpelweg overal waar God

Read More »
Dagelijkse Genade

Jezus’ ontferming over jou

“Toen Hij de menigte zag, was Hij innerlijk met ontferming bewogen over hen.” (Mattheüs 9:36) Het Evangelie van Mattheüs vertelt ons dat Jezus met ontferming

Read More »
Dagelijkse Genade

Genezen van melaatsheid

“En zie, er kwam een melaatse. Die knielde voor Hem [= Jezus] neer” (Mattheüs 8:2) Hier komen we een man tegen wiens leven getekend is

Read More »